Ročníky

Termín prednáškyPrednášajúciNázov prednášky
06.07.2017 10:00
Aula UK
Prof. Dame Carol Robinson, University of Oxford1. Prečo včely bodajú?
12.07.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity2. Prečo krevety a morské sasanky žijú spolu?
19.07.2017 11:00
Divadlo Aréna
Doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave3. Prečo hudba niekedy ladí a niekedy neladí?
26.07.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave4. Prečo môžu byť lieky aj škodlivé ?
02.08.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. Ing. arch. Ján Stempel, Fakulta architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe5. Prečo nie sú u nás architekti superstar?
09.08.2017 11:00
Divadlo Aréna
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave6. Prečo zabúdame ?
16.08.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave7. Prečo sa život uchytí aj v neznámom prostredí a čo sú biologické invázie?
23.08.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. Jozef Bátora, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave8. Prečo sme v Európskej Únii?
30.08.2017 11:00
Divadlo Aréna
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Karlovej univerzity v Prahe9. Prečo sa vyšetruje krv?

Partneri Detskej Univerzity Komenského