Ako prebieha štúdium?

Ako prebieha live online štúdium?

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2021 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 8 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne päť z ôsmich kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň päť z ôsmich testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.

Ako prebieha denné štúdium?

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a rúško, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí, ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8), dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna. Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program – aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe.

Podmienky

Poplatok

Prihláška

Zápis zaregistrovaných študentov na denné štúdium

Užívateľské konto „Profil“

Prednášky

Aktivity DUK

Nezabudnúť

Ostatné

Online štúdium

DUK Live Online 2021


Partneri Detskej Univerzity Komenského