Ročníky

Divadlo Aréna

7. prednáška

Divadlo Aréna

6. prednáška

Divadlo Aréna

5. prednáška

Divadlo Aréna

4. prednáška

Divadlo Aréna

3. prednáška

Divadlo Aréna

2. prednáška

Aula UK

1. prednáška

Rektorská sieň UK

Zlatá medaila UK pre Juraja Kukuru

Aula UK

Slávnostná imatrikulácia 2017


Partneri Detskej Univerzity Komenského