Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru

V lete 2017 sa uskutoční jubilejný 15. ročník

Detskej Univerzity Komenského.

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity odznie 9 prednášok. Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program - aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.


Partneri Detskej Univerzity Komenského