Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru

V lete 2020 sa uskutočnil 18. ročník DUK, tento rok prvý raz ako zjednotený ročník – DUK 2020 Online a z celkového počtu 911 študentov si diplom prevzalo 364 študentov. 

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov júl a august v Aule UK a Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku (9-14 r.) a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku (online štúdium – tričko, rúško pre prvých 340 prihlásených), ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 (resp. 5 z 8) prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program - aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.

 

V čase pandémie sa štúdium na DUK prenieslo do online priestoru. 18. ročník sa zjednotil do čisto online študia. V rámci online štúdia sú prednášky streamované. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne šesť z deviatich (resp. 5 z 8) live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich (resp. 5 z 8) testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.

Sprievodný program podlieha dodržaniu protipandemických opatrení.


Partneri Detskej Univerzity Komenského