Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru

V lete 2018 sa uskutočnil 16. ročník DUK a z celkového počtu 345 denného štúdia si diplom prevzalo 255 študentov. 

V 8. ročníku online štúdia si z celkového počtu 383 prihlásených študentov prevzalo diplom 189 študentov.

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského prebieha počas letných mesiacov júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške môžu deti klásť profesorom otázky.

Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 (resp. 5 z 8) prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského.

Pre deti je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program - aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod.


Partneri Detskej Univerzity Komenského