Študovať môžeš bezplatne z pohodlia svojho domova

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým dochádzanie na prednášky z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí sú zo vzdialenejších miest Slovenska alebo zo zahraničia. Štúdium je bezplatné a predstavuje pre študentov možnosť zoznámiť sa so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského.

Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE. Jednotlivé prednášky sú priebežne zverejnené pre Online študentov spolu s príslušným on-line skúšobným testom na webovej stránke www.datalan.sk/dukonline vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške, ktorá sa konala pre denných študentov. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje osem (resp. 9) otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na päť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. Diplomy získajú tí študenti, ktorí úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich (resp. 5 z 8) testov. Zaslané budú na adresu, ktorú online študent uviedol v prihlasovacom formulári.


Online prednášky 2019 

1. prednáška http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_1

2. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_2

3. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_3

4. prednáška http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_4

5. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_5

6. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_6

7. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_7

8. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_8

9. prednáška  http://www.dukonline.sk/2019_prednaska_9


Partneri Detskej Univerzity Komenského