Študovať môžeš z pohodlia svojho domova

Online štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl - august a je určené pre deti ktoré nemôžu študovať ako denní študenti a majú prístup k internetu. Štúdium je bezplatné a predstavuje pre študentov možnosť zoznámiť sa so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského. Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE.

Jednotlivé prednášky budú priebežne zverejnené pre Online študentov spolu s príslušným on-line skúšobným testom na webovej stránke www.datalan.sk/dukonline vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške ktorá sa konala pre denných študentov. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. Diplomy získajú tí študenti, ktorí úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov. Zaslané budú na adresu, ktorú online študent uviedol v prihlasovacom formulári.

Harmonogram zverejnenia prednášok DUK Online 2017:

1. prednáška 11. 7.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_1

2. prednáška 18.7.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_2

3. prednáška 25.7.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_3

4. prednáška 1.8.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_4

5. prednáška 8.8.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_5 

6. prednáška 15.8.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_6

7. prednáška 22.8.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_7

8. prednáška 28.8.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_8

9. prednáška 5.9.2017 http://www.dukonline.sk/2017_prednaska_9
Partneri Detskej Univerzity Komenského