Študovať môžeš z pohodlia svojho domova

Online štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl - august a je určené pre deti ktoré nemôžu študovať ako denní študenti a majú prístup k internetu. Štúdium je bezplatné a predstavuje pre študentov možnosť zoznámiť sa so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského. Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE.

Jednotlivé prednášky budú priebežne zverejnené pre Online študentov spolu s príslušným on-line skúšobným testom na webovej stránke www.datalan.sk/dukonline vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške ktorá sa konala pre denných študentov. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. Diplomy získajú tí študenti, ktorí úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov. Zaslané budú na adresu, ktorú online študent uviedol v prihlasovacom formulári.

Harmonogram zverejnenia prednášok DUK Online 2017:

1. prednáška 11. 7.2017

2. prednáška 18.7.2017

3. prednáška 25.7.2017

4. prednáška 1.8.2017

5. prednáška 8.8.2017

6. prednáška 15.8.2017

7. prednáška 22.8.2017

8. prednáška 28.8.2017

9. prednáška 5.9.2017Partneri Detskej Univerzity Komenského