Priebeh Detskej Univerzity Komenského

Denné štúdium

Denné štúdium prebieha počas letných mesiacoch júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského tvoria prednášky vysokoškolských pedagógov (profesorov a docentov) prevažne každú stredu v týždennom intervale. Spolu počas Detskej Univerzity Komenského odznie 9 prednášok (resp. 8). Témy vychádzajú z profesijného zamerania prednášajúcich, ale sú prispôsobené veku a záujmom detí. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť na prednáške a tí ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok (resp. 5 z 8), dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Študenti po každej prednáške dostávajú balíček s občerstvením. Denné štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem sa priamo zúčastňovať prednášok v Divadle Aréna a na sprievodných aktivitách DUK.  Pre študentov denného štúdia je zabezpečený okrem prednášok aj bohatý sprievodný program - aktivity DUK, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Stravu počas aktivít DUK nezabezpečujeme, ak nie je uvedené inak v programe. Slávnostná imatrikulácia spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna.

Live Online štúdium

Live online štúdium bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august formou live online vysielania. Hlavný program Detskej Univerzity Komenského 2021 budú tvoriť live streamované prednášky vysokoškolských pedagógov, každú stredu v týždennom intervale. Spolu odznie 8 prednášok a live streaming jednotlivých prednášok bude vysielaný na www.stream.duk.sk Zaregistrovaný študent DUK sa prihlási na sledovanie prednášky prostredníctvom kódu, ktorým je registračné číslo študenta, čím potvrdí účasť na prednáške. Po vzhliadnutí prednášky je potrebné, aby študent absolvoval aj test prislúchajúci k prednáške, ktorý bude zverejnený na www.dukonline.sk vždy vo štvrtok po odvysielanej prednáške. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje 9 otázok, pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na 6 z nich. Diplomy získajú tí študenti, ktorí budú pod prihlasovacím kódom sledovať minimálne päť z ôsmich kompletných live online vysielaných prednášok a úspešne vyplnia aspoň päť z ôsmich testov, prislúchajúcich k sledovaným prednáškam.

Online štúdium

Online štúdium je určené najmä tým študentom, ktorým dochádzanie na prednášky z dôvodu časovej náročnosti nevyhovuje a uprednostňujú štúdium cez internet. Online štúdium je obzvlášť vhodné pre študentov, ktorí sú zo vzdialenejších miest Slovenska alebo zo zahraničia. Štúdium je bezplatné a predstavuje pre študentov možnosť zoznámiť sa so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej Univerzity Komenského.

Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE. Jednotlivé prednášky sú priebežne zverejnené pre Online študentov spolu s príslušným on-line skúšobným testom na webovej stránke www.datalan.sk/dukonline vždy v utorok nasledujúceho týždňa po uskutočnenej prednáške, ktorá sa konala pre denných študentov. Test je potrebné absolvovať najneskôr do nedele toho týždňa, v ktorom bola prednáška zverejnená. Test ku každej prednáške obsahuje deväť otázok (resp. osem), pričom na úspešné absolvovanie treba správne odpovedať aspoň na šesť (resp. päť). z nich. Výsledok testu sa študent dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý mu bude zaslaný v pondelok pred nasledujúcou prednáškou. Diplomy získajú tí študenti, ktorí úspešne vyplnia aspoň šesť z deviatich testov (resp. 5 z 8).

Prednášajúci

Prednášateľmi sú pedagógovia Univerzity Komenského a iných slovenských vysokých škôl. V každom ročníku sa koná minimálne jedna prednáška od renomovaného zahraničného akademika. Počas existencie projektu v Bratislave prednášali pedagógovia z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Basileja, Prahy, Brna a Berlína. 

Otvorenie jednotlivých ročníkov

Cyklus prednášok otvára rektor UK a riaditeľ Divadla Aréna na slávnostnej imatrikulácii v Aule UK v Bratislave, na ktorej študenti dostanú vlastný index a pri hymne detskej univerzity zložia svoj študentský sľub. Záverečná prednáška spojená so slávnostnou promóciou sa koná za prítomnosti rodičov, hostí a médií taktiež v Aule UK. Úvodné slovo na imatrikulácii a promócii mali v minulosti významné osobnosti ako napríklad prezidentka Slovenskej bankovej asociácie Regina Ovesny-Straka, minister financií Ivan Mikloš, predseda BSK Pavol Frešo, predseda vlády SR Robert Fico, guvernér NBS Ivan Šramko, spisovateľ Ľubomír Feldek, predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik, Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ing. Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Peter Kažimír, minister financií a jubilejný 10. ročník otvoril prezident SR Ivan Gašparovič.

Prednášky DUK

Prednáška trvá 40-50 minút. Následne majú študenti k dispozícií cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Slávnostná imatrikulácia denných študentov spojená s prvou prednáškou a posledná prednáška spojená so slávnostnou promóciou absolventov DUK prebieha v Aule Univerzity Komenského. Ostatné prednášky sa konajú v Divadle Aréna.

Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

Aktivity DUK

Počas projektu majú študenti denného štúdia možnosť vybrať si z približne 16 druhov sprievodných aktivít DUK, ktoré prebiehajú počas vyše 30 dní. Pravidelne to bývajú týždňové tvorivé dielne a workshopy pod vedením odborníkov a partnerských inštitúcií, napr. architektonický workshop, hip-hopový workshop, kariérny workshop, šachový workshop, army workshop, IT workshop, komunikačno-debatný workshop, workshop spoznávania kultúr a národov, workshop logického myslenia, workshop s TA3, workshop v Národnej banke Slovenska, tvorivé dielne v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu. Výnimočným podujatím organizovaným v rámci Detskej Univerzity Komenského je prehliadka Národnej rady SR spojená s parlamentnou Hodinou otázok, na ktorej študenti zasadnú do poslaneckých lavíc a kladú otázky predstaviteľom vlády a parlamentu. Pre študentov sú každoročne pripravované aj rôzne exkluzívne podujatia. V uplynulých ročníkoch to bol napríklad výlet do ZOO v Bojniciach, výlet na Pražský hrad, návšteva 5D kina vo Viedni, Detská muzikálová dielňa, exkurzia sklární v Nemšovej a Lednických Rovniach, výlet loďou po Dunaji a návšteva výstavy v Danubiana Meulensteen Art Museum, poznávací pobyt na Planinke, oboznámenie sa s výrobnou časťou závodu Volkswagen Slovakia, prehliadka Energolandu Mochovce, Hudobná prechádzka storočiami v spolupráci so Slovenskou Filharmóniu a iné.

Noviny DUK

Počas priebehu DUK každý týždeň vychádzajú noviny DUK, ktorých redaktormi sú tiež študenti a prispievať do nich majú možnosť všetci účastníci. 

Kniha DUK

Cieľom DUK je, aby mali všetky deti možnosť vzdelávať sa, preto po ukončení projektu je každý rok vydaná ilustrovaná knižka, kde nájde čitateľ jednotlivé prednášky v textovej forme, fotografie a zoznam diplomovaných študentov.

 


Partneri Detskej Univerzity Komenského