streda
03
10:00 - 12:00
Prednáška
Aula Univerzity Komenského
1. Prečo si nemôžeme kúpiť mobil? / pred prednáškou slávnostná promócia
KtoProf. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Čo1. prednáška / Slávnostná imatrikulácia
Kedy03.07.2019 o 10:00 - 03.07.2019 o 12:00 hod.
KdeUniverzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá imatrikulácia?
Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
Koľkoprodukcia@divadloarena.sk
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
pondelok
08
08:30 - 15:00
Workshop
Vojenský útvar - Ženijný prápor Sereď
Army workshop - 1. skupina
KtoMinisterstvo obrany Slovenskej republiky
Kedy08.07.2019 o 08:30 - 08.07.2019 o 15:00 hod. (1. skupina)
09.07.2019 o 08:30 - 09.07.2019 o 15:00 hod. (2. skupina)
Kdeviď logistika
AkoŠtudenti si budú mať možnosť interaktívne vyskúšať „vojenský výcvik“ spolu s profesionálnymi vojakmi zo Serede a Nitry.
• naučíte sa hmaty a chvaty sebaobrany
• budete absolvovať taktický presun družstva a hliadkovanie,
• prezriete si vojenskú techniku a zbrane,
• naučíte sa čítať vojenské topografické mapy,
• vyskúšate si „zborku a rozborku“ zbraní,
• budete používať ochrannú protichemické masky a súpravu,
• absolvujete ARMY prekážkovú dráhu,
• budete budovať protitankové mínové polia - zapustíte a budete maskovať vojenské míny,
• pochutnáte si na vojenskom obede.
Koľko160 študentov / 80 študentov v skupine
Logistika8.07.2019 / (1. skupina)
9.07.2019 / (2. skupina)
08:30 - 08:45 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
08:45 hod. - Nástup študentov do autobusov
09:00 hod. - Odchod smer Sereď
10:00 - 13:45 hod. - Army workshop - Ženijný prápor Sereď/v rámci workshopu majú študenti zabezpečený obed.
13:45 hod. - Nástup študentov do autobusov
14:00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
15:00 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
1. skupinaNicolas Minarovský, Hugo Varga, Jakub Horečný, Timur Kopas, Alexej Surovčík, Júlia Marková, Karolína Marková, Andrea Bírová, Matúš Marek Čambal, Samuel Kováč, Rastislav Horváth, Zuzana Stankovičová, Nikolai Burger, Alex Robert Petrovič, Petra Gážiová, Max Albert Petrovič, David Matus, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Oliver Ježo, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Pavol Šuška, Pavol Droba, Maxim Oros, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Artur Pálinkáš, Martin Benko, Semion Lebedich, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Filip Gall, Kristína Gallová, Sebastian Matis, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Tadeáš Zámečník, Yousuf Shafout, Hugo Veselý, Juraj Chrappa, Marco Malík, Martin Žitný, Marek Boháč, Matúš Hodek, Martin Lazar, Andrej Čík, Nina Sarah Pokorná, Bronislava Chrenková, Peter Amzler, Dávid Miklós, Laura Groschová, Nina Junasová, Alexandra Butašová, Ella Šnajdrová, Matej Rehák, Simona Galbiati, Michal Svoboda, Michal Polc, Viliam Zbyňovský, Zuzana Lisková
utorok
09
08:30 - 15:00
Workshop
Vojenský útvar - Ženijný prápor Sereď
Army workshop - 2. skupina
KtoMinisterstvo obrany Slovenskej republiky
Kedy08.07.2019 o 08:30 - 08.07.2019 o 15:00 hod. (1. skupina)
09.07.2019 o 08:30 - 09.07.2019 o 15:00 hod. (2. skupina)
Kdeviď logistika
AkoŠtudenti si budú mať možnosť interaktívne vyskúšať „vojenský výcvik“ spolu s profesionálnymi vojakmi zo Serede a Nitry.
• naučíte sa hmaty a chvaty sebaobrany
• budete absolvovať taktický presun družstva a hliadkovanie,
• prezriete si vojenskú techniku a zbrane,
• naučíte sa čítať vojenské topografické mapy,
• vyskúšate si „zborku a rozborku“ zbraní,
• budete používať ochrannú protichemické masky a súpravu,
• absolvujete ARMY prekážkovú dráhu,
• budete budovať protitankové mínové polia - zapustíte a budete maskovať vojenské míny,
• pochutnáte si na vojenskom obede.
Koľko160 študentov / 80 študentov v skupine
Logistika8.07.2019 / (1. skupina)
9.07.2019 / (2. skupina)
08:30 - 08:45 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
08:45 hod. - Nástup študentov do autobusov
09:00 hod. - Odchod smer Sereď
10:00 - 13:45 hod. - Army workshop - Ženijný prápor Sereď/v rámci workshopu majú študenti zabezpečený obed.
13:45 hod. - Nástup študentov do autobusov
14:00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
15:00 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
2. skupinaKristián Behún, Marek Molnár, Sébastien Maxim Ivan, Filip Ivanov, Michal Krajčík, Jakub Puskajler, Daniel Lúč, Monika Halahijová, Sára Ronajová, Dávid Szitas, Kryštof Bohuš, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Michal Dolny, Matej Remšík, Natália Fričová, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Matúš Kmeťo, Richard Abel, Tobias Runák, Martin Jozef Poikáns, Hana Bereníková, Jakub Rebej, Benjamin Rak, Jakub Kotlár, Alexia Adriana Aguirre, Maximilián Nikolayev, Lenka Hagarová, Viliam Kocian, Dušan Kocian, Tomáš Ryljak, Adela Marková, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Adam Siviček, Viktória Ďurčová, Alexander Hucko, Žofia Terézia Bohušová, Oliver Machaj, Michal Rezek, Veronika Makeľová, Matej Hollý, Laura Orsovicsova, Matúš Nosko, Alex Jarzebowský, Lujza Bilíková, Lukáš Šabo, Dominik Urbanec, Jakub Ivanič, Daniel Schaner, Jonatán Furucz, Lukáš Valach, Lara Halandová, Samuel Hudcovský
streda
10
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
2. Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?
KtoProf. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Čo2. Prednáška
Kedy10.07.2019 o 11:00 - 10.07.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
11
09:00 - 11:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 1. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy11.07.2019 o 09:00 - 11.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
11.07.2019 o 11:00 - 11.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
12.07.2019 o 09:00 - 12.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2019 o 11:00 - 12.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu - čo to vlastne argument je, aké má časti a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať „naostro“.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaStela Šeböková, Nikolai Burger, Teo Trávniček, Kristína Toporová, Sarah Klopštock, Bibiana Hakačová, Adela Marková, Samuel Gaál, Alexandra Butašová, Nikol Jusko, Isabella Florez Romero, Michal Polc, Marína Štrbová, Jonatán Furucz, Samuel Tamaš
štvrtok
11
11:00 - 13:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 2. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy11.07.2019 o 09:00 - 11.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
11.07.2019 o 11:00 - 11.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
12.07.2019 o 09:00 - 12.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2019 o 11:00 - 12.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu - čo to vlastne argument je, aké má časti a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať „naostro“.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaNicolas Minarovský, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Jakub Klopstock, Marek Dolny, Hannah Hirnerová, Lucia Palkociova, Ján Kuchárik, Tamara Woloszyn, Dávid Gaál, Oliver Machaj, Karin Veselá, Natália Donáthová, Ela Janovská, Simona Galbiati
piatok
12
09:00 - 11:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 1. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy11.07.2019 o 09:00 - 11.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
11.07.2019 o 11:00 - 11.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
12.07.2019 o 09:00 - 12.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2019 o 11:00 - 12.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu - čo to vlastne argument je, aké má časti a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať „naostro“.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaStela Šeböková, Nikolai Burger, Teo Trávniček, Kristína Toporová, Sarah Klopštock, Bibiana Hakačová, Adela Marková, Samuel Gaál, Alexandra Butašová, Nikol Jusko, Isabella Florez Romero, Michal Polc, Marína Štrbová, Jonatán Furucz, Samuel Tamaš
piatok
12
11:00 - 13:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 2. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy11.07.2019 o 09:00 - 11.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
11.07.2019 o 11:00 - 11.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
12.07.2019 o 09:00 - 12.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2019 o 11:00 - 12.07.2019 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu - čo to vlastne argument je, aké má časti a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať „naostro“.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaNicolas Minarovský, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Jakub Klopstock, Marek Dolny, Hannah Hirnerová, Lucia Palkociova, Ján Kuchárik, Tamara Woloszyn, Dávid Gaál, Oliver Machaj, Karin Veselá, Natália Donáthová, Ela Janovská, Simona Galbiati
pondelok
15
09:30 - 12:00
Workshop
Divadlo Aréna
Moja vízia budúcnosti - 1. skupina
KtoHappy Company, s.r.o.
Kedy15.07.2019 o 09:30 - 15.07.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
16.07.2019 o 09:30 - 16.07.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoInteraktívny zážitkový workshop venovaný téme silných stránok a vízie budúcnosti. Spoločne a hravo sa so študentmi pozrieme na to, čo je na nich unikátne a ako môžu svoje talenty premeniť na prácu budúcnosti, ktorá ešte teraz možno ani neexistuje. Na chvíľu sa staneme prieskumníkmi budúcnosti a vytvoríme si víziu, v ktorej by sa nám dobre žilo a pracovalo. Povieme si aj to, ako môžeme prostredie okolo seba zmeniť k lepšiemu už dnes - a prečo to má veľký zmysel. Workshopom budú sprevádzať odborníci zo spoločnosti Happy Company, ktorá prináša do firiem témy zmysluplnosti, celostného zdravia a šťastia v práci.
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaMatúš Jonaštík, Rastislav Horváth, Teo Trávniček, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Marek Dolny, Adam Sajkala, Ernest Fázik, Simona Švikruhová, Michal Šimon Hradský, Laura Pospišilová, Adela Bognárová, Lucia Palkociova, Matej Čopjan, Zuzana Marková, Samuel Šimon, Isabella Florez Romero, Danielle Baňacká, Sofia Ratkovská
utorok
16
09:30 - 12:00
Workshop
Divadlo Aréna
Moja vízia budúcnosti - 2. skupina
KtoHappy Company, s.r.o.
Kedy15.07.2019 o 09:30 - 15.07.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
16.07.2019 o 09:30 - 16.07.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoInteraktívny zážitkový workshop venovaný téme silných stránok a vízie budúcnosti. Spoločne a hravo sa so študentmi pozrieme na to, čo je na nich unikátne a ako môžu svoje talenty premeniť na prácu budúcnosti, ktorá ešte teraz možno ani neexistuje. Na chvíľu sa staneme prieskumníkmi budúcnosti a vytvoríme si víziu, v ktorej by sa nám dobre žilo a pracovalo. Povieme si aj to, ako môžeme prostredie okolo seba zmeniť k lepšiemu už dnes - a prečo to má veľký zmysel. Workshopom budú sprevádzať odborníci zo spoločnosti Happy Company, ktorá prináša do firiem témy zmysluplnosti, celostného zdravia a šťastia v práci.
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaErik Nagy, Liana Kanovská, Eliška Nováková, Michal Dolny, Natália Vaľová, Antonio Alesandro Aguirre, Tamara Woloszyn, Sebastian Jakub Machel, Oliver Machaj, Amelia Kissová, Matúš Nosko, Dominik Urbanec, Jakub Ivanič, Filip Krulík, Hana Leila Hamid, Marína Štrbová, Daria Komar, Jonatán Furucz, Samuel Tamaš
streda
17
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
3. Prečo sa bojíme?
KtoProf. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Čo3. Prednáška
Kedy17.07.2019 o 11:00 - 17.07.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
18
09:00 - 11:00
Workshop
Televízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
Workshop s TA3 - 1. skupina
KtoTelevízia TA3
ČoWorkshop s TA3
Kedy18.07.2019 o 09:00 - 18.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
19.07.2019 o 09:00 - 19.07.2019 o 11:00 hod. (2. skupina)
KdeTelevízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
AkoMyslíte si, že čítať správy ako televízny moderátor alebo hovoriť priamo do kamery v živom vstupe je jednoduché? Tak si to príďte vyskúšať do TA3. Ukážeme vám, ako pracujú novinári, vysvetlíme rozdiel medzi redaktorom a reportérom a zistíte, koľko ľudí sa podieľa na výrobe jednej reportáže. Počas troch hodín sa vám v dvoch skupinách budú venovať profesionáli, ktorí vás naučia moderovať správy alebo vyrábať reportáže.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine/ 12 - 15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaTimur Kopas, Kristián Behún, Michal Semko, Matúš Marek Čambal, Marek Molnár, Ivan Zrubec, Zuzana Bellušová, Maximilian Csimma, Zuzana Pavlová, Sofia Göpfertová, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Martin Hrehorovský, Kristína Pastýrová, Jakub Ivanič, Filip Hunka
piatok
19
09:00 - 11:00
Workshop
Televízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
Workshop s TA3 - 2. skupina
KtoTelevízia TA3
ČoWorkshop s TA3
Kedy18.07.2019 o 09:00 - 18.07.2019 o 11:00 hod. (1. skupina)
19.07.2019 o 09:00 - 19.07.2019 o 11:00 hod. (2. skupina)
KdeTelevízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
AkoMyslíte si, že čítať správy ako televízny moderátor alebo hovoriť priamo do kamery v živom vstupe je jednoduché? Tak si to príďte vyskúšať do TA3. Ukážeme vám, ako pracujú novinári, vysvetlíme rozdiel medzi redaktorom a reportérom a zistíte, koľko ľudí sa podieľa na výrobe jednej reportáže. Počas troch hodín sa vám v dvoch skupinách budú venovať profesionáli, ktorí vás naučia moderovať správy alebo vyrábať reportáže.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine/ 12 - 15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaFilip Bochnička, Renáta Tomčíková, Daniel Lúč, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Attila Dérer, Nelly Böhmová, Pavol Droba, Maximilián Nikolayev, Marek Majerik, Sebastian Jakub Machel, Katarína Minarovská, Matúš Hodek, Laura Groschová
pondelok
22
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM, Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.

25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.

26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.
. skupinaNicolas Minarovský, Filip Bochnička, Teodora Mravíková, Kristína Toporová, David Matus, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Milan Zelina, Juraj Chrappa, Katarína Minarovská, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Matej Švec, Ela Janovská, Jonatán Furucz, Lukáš Valach
pondelok
22
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.
. skupinaLaura Pospišilová, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Žofia Terézia Bohušová, Dalibor Jakub Hrtko
pondelok
22
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.
. skupinaJuraj Čabrák, Emília Čabráková, Natália Vaľová, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Kristína Gallová, Annamária Vachunová, Adam Hasík, Ella Šnajdrová, Jana Černá, Adam Kotas, Jakub Kotas
pondelok
22
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami. 4


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.
. skupinaMarek Majerik, Katarína Reháková, Matej Rehák, Zuzana Lisková
utorok
23
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.
. skupinaLaura Pospišilová, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Žofia Terézia Bohušová, Dalibor Jakub Hrtko
utorok
23
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.
. skupinaJuraj Čabrák, Emília Čabráková, Natália Vaľová, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Kristína Gallová, Annamária Vachunová, Adam Hasík, Ella Šnajdrová, Jana Černá, Adam Kotas, Jakub Kotas
utorok
23
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami. 4


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.
. skupinaMarek Majerik, Katarína Reháková, Matej Rehák, Zuzana Lisková
utorok
23
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM, Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.

25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.

26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.
. skupinaNicolas Minarovský, Filip Bochnička, Teodora Mravíková, Kristína Toporová, David Matus, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Milan Zelina, Juraj Chrappa, Katarína Minarovská, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Matej Švec, Ela Janovská, Jonatán Furucz, Lukáš Valach
streda
24
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
4. Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?
KtoProf. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., prorektor pre právne záležitosti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Čo4. Prednáška
Kedy24.07.2019 o 11:00 - 24.07.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
25
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.
. skupinaJuraj Čabrák, Emília Čabráková, Natália Vaľová, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Kristína Gallová, Annamária Vachunová, Adam Hasík, Ella Šnajdrová, Jana Černá, Adam Kotas, Jakub Kotas
štvrtok
25
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM, Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.

25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.

26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.
. skupinaNicolas Minarovský, Filip Bochnička, Teodora Mravíková, Kristína Toporová, David Matus, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Milan Zelina, Juraj Chrappa, Katarína Minarovská, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Matej Švec, Ela Janovská, Jonatán Furucz, Lukáš Valach
štvrtok
25
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.
. skupinaLaura Pospišilová, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Žofia Terézia Bohušová, Dalibor Jakub Hrtko
štvrtok
25
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami. 4


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.
. skupinaMarek Majerik, Katarína Reháková, Matej Rehák, Zuzana Lisková
piatok
26
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami. 4


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.
. skupinaMarek Majerik, Katarína Reháková, Matej Rehák, Zuzana Lisková
piatok
26
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.
. skupinaLaura Pospišilová, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Žofia Terézia Bohušová, Dalibor Jakub Hrtko
piatok
26
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM, Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: Biblické príbehy
SNM – Múzeum židovskej kultúry si tento rok pre návštevníkov pripravilo cyklus biblických príbehov. Na príklade rozprávania o Dávidovi a Goliášovi, Jonášovi a veľrybe či o Noem a veľkej potope sa naučíme ako nesmierne dôležité je pestovať v sebe dobré ľudské vlastnosti, odvahu, vytrvalosť a vieru. Každý z príbehov bude odprezentovaný kreatívnou zážitkovou formou a bude doplnený o tvorivé dielne.

25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.

26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.
. skupinaNicolas Minarovský, Filip Bochnička, Teodora Mravíková, Kristína Toporová, David Matus, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Milan Zelina, Juraj Chrappa, Katarína Minarovská, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Matej Švec, Ela Janovská, Jonatán Furucz, Lukáš Valach
piatok
26
10:00 - 12:00
Workshop
pozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Slovenské národné múzeum - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy22.07.2019 o 10:00 - 22.07.2019 o 12:00 hod.
23.07.2019 o 10:00 - 23.07.2019 o 12:00 hod.
25.07.2019 o 10:00 - 25.07.2019 o 12:00 hod.
26.07.2019 o 10:00 - 26.07.2019 o 12:00 hod.
Kdepozri logistiku podľa zaradenia do skupiny
Koľko20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín.

22.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.


23.07.2019 / 10:00 - 12:00 hod.
Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Osídľovanie územia dnešného Slovenska
Ako sa menilo územie dnešného Slovenska od praveku po stredovek? Kto žil na tomto území? Putovanie dejinami Slovenska so zameraním na boje o moc, územie, nerastné bohatstvo a obchodné cesty v období od doby kamennej po stredoveké Uhorsko.


25.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Jedna druhej šepce ....
Variabilnosť čepcov ovplyvňovalo množstvo faktorov, špecifických pre jednotlivé prostredia a obdobia. V ľudovom prostredí na Slovensku sa odev, ako aj pokrývka hlavy žien, formovali pod vplyvom geografických, hospodársko-sociálnych a kultúrnych podmienok. Aktivity k výstave „Krása pre ženu stvorená, objavovanie vzorov, tvarov, materiálov a techník na čepcoch z rôznych lokalít Slovenska. Inšpirácie využité pri tvorbe vlastnej pokrývky hlavy.


26.07.2019 / 10:00 – 12:00 hod.
Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Objavujeme prírodu
Prehliadka depozitárov a zaujímavých exponátov prírodovedného múzea spojená s rozprávaním o úžasnom svete zvierat a rastlín. V rámci prehliadky je naplánované aj malé prekvapenie na záver - deti budú mať možnosť sa zoznámiť aj s niektorými živými zvieratami.
. skupinaJuraj Čabrák, Emília Čabráková, Natália Vaľová, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Kristína Gallová, Annamária Vachunová, Adam Hasík, Ella Šnajdrová, Jana Černá, Adam Kotas, Jakub Kotas
pondelok
29
10:00 - 12:00
Workshop
DATALAN
IT workshop – Appka na budúcnosť - 1. skupina
KtoDATALAN & IBM Slovensko
Kedy29.07.2019 o 10:00 - 29.07.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
30.07.2019 o 10:00 - 30.07.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDATALAN, Krasovského 14, 851 01 Bratislava
AkoUmelá inteligencia, rozšírená realita, virtuálny svet, chatboti, machine learning, bod singularity – vieš o čom je reč? Ak áno, príď sa o týchto zaujímavých témach dozvedieť viac priamo od IT expertov. A ak nie, poď zistiť, čo aj teba čaká v najbližších rokoch a akú transformáciu prinesie digitálna éra pre našu civilizáciu. Čo myslíš, stanú sa aj z nás cyborgovia a budeme si meniť časti tela ako transformeri? Na workshope budeš mať tiež príležitosť vyskúšať si high tech novinky na vlastnej koži, pozrieť sa do zákulisia programátorského sveta, prejsť sa miestami, kde sa rodia inovatívne IT riešenia a pozrieť sa na Bratislavu z výšky 15. poschodia.
Koľko30 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaMarek Molnár, Kristián Behún, Peter Tomčík, Ivan Zrubec, Nikolai Burger, Maximilian Csimma, Kristína Toporová, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Matej Remšík, Richard Abel, Tobias Runák, Simona Švikruhová, Zuzana Pavlová, Sofia Göpfertová, Lukáš Farkaš, Ela Kvasnicová, Jakub Rebej, Benjamin Rak, Maximilián Nikolayev, Filip Gall, Kristína Gallová, Marek Majerik, Yousuf Shafout, Jakub Voltmann, Filip Hunka, Adam Hunka, Adam Kotas, Jakub Kotas
utorok
30
10:00 - 12:00
Workshop
DATALAN
IT workshop – Appka na budúcnosť - 2. skupina
KtoDATALAN & IBM Slovensko
Kedy29.07.2019 o 10:00 - 29.07.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
30.07.2019 o 10:00 - 30.07.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDATALAN, Krasovského 14, 851 01 Bratislava
AkoUmelá inteligencia, rozšírená realita, virtuálny svet, chatboti, machine learning, bod singularity – vieš o čom je reč? Ak áno, príď sa o týchto zaujímavých témach dozvedieť viac priamo od IT expertov. A ak nie, poď zistiť, čo aj teba čaká v najbližších rokoch a akú transformáciu prinesie digitálna éra pre našu civilizáciu. Čo myslíš, stanú sa aj z nás cyborgovia a budeme si meniť časti tela ako transformeri? Na workshope budeš mať tiež príležitosť vyskúšať si high tech novinky na vlastnej koži, pozrieť sa do zákulisia programátorského sveta, prejsť sa miestami, kde sa rodia inovatívne IT riešenia a pozrieť sa na Bratislavu z výšky 15. poschodia.
Koľko30 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaAndrea Sokolová, Tereza Sokolová, Michal Talarovič, Filip Ivanov, Michal Krajčík, Jakub Puskajler, Daniel Lúč, Attila Dérer, Katarína Biehunková, David Matus, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Maxim Oros, Mikuláš Kvasnica, Andrej Palkoci, Ján Kuchárik, Mária Anna Valová, Marek Valo, Nina Sarah Pokorná, Adam Hasík, Matej Hollý, Brian Turza, Lukáš Šabo, Jakub Ivanič, Oliver Aufricht
streda
31
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
5. Prečo je umenie dôležité pre život ?
KtoProf. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektor pre výskum a umeleckú činnosť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
Čo5. Prednáška
Kedy31.07.2019 o 11:00 - 31.07.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
Koľkoprodukcia@divadloarena.sk
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
01
10:00
Výlet
viď logistika
Planinka - 4 dňový pobyt
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy01.08.2019 o 10:00 - 04.08.2019 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 40,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
Koľko80 študentov
Logistika01.08.2019
09:00 – 09: 30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna, )
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
04.08.2019
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaTimur Kopas, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Ester Kopasová, Samuel Kováč, Marek Molnár, Erik Nagy, Michal Talarovič, Liana Kanovská, Zuzana Bellušová, Jana Pecníková, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Petra Gážiová, Karin Tóthová, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Matej Remšík, Viktor Dzurek, Marcel Chlpík, Adam Sajkala, Paula Mičietová, Natália Fričová, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Matúš Kmeťo, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Alexia Adriana Aguirre, Antonio Alesandro Aguirre, Semion Lebedich, Filip Gall, Kristína Gallová, Maxmilián Macháček, Sebastian Matis, Viliam Kocian, Dušan Kocian, Tamara Woloszyn, Tomáš Ryljak, Yousuf Shafout, Annamária Vachunová, Juraj Chrappa, Matej Čopjan, Katarína Minarovská, Adela Marková, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Marek Boháč, Alexander Hucko, Nina Ivaničová, Samuel Šimon, Karin Veselá, Michaela Čopjanová, Lujza Bilíková, Lukáš Šabo, Ella Šnajdrová, Jakub Ivanič, Filip Hunka, Adam Hunka, Simona Galbiati, Davide Galbiati, Michaela Kollárová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Robin Ivanič, Maxim Moravík
piatok
02
Výlet
viď logistika
Planinka - 4 dňový pobyt
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy01.08.2019 o 10:00 - 04.08.2019 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 40,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
Koľko80 študentov
Logistika01.08.2019
09:00 – 09: 30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna, )
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
04.08.2019
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaTimur Kopas, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Ester Kopasová, Samuel Kováč, Marek Molnár, Erik Nagy, Michal Talarovič, Liana Kanovská, Zuzana Bellušová, Jana Pecníková, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Petra Gážiová, Karin Tóthová, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Matej Remšík, Viktor Dzurek, Marcel Chlpík, Adam Sajkala, Paula Mičietová, Natália Fričová, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Matúš Kmeťo, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Alexia Adriana Aguirre, Antonio Alesandro Aguirre, Semion Lebedich, Filip Gall, Kristína Gallová, Maxmilián Macháček, Sebastian Matis, Viliam Kocian, Dušan Kocian, Tamara Woloszyn, Tomáš Ryljak, Yousuf Shafout, Annamária Vachunová, Juraj Chrappa, Matej Čopjan, Katarína Minarovská, Adela Marková, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Marek Boháč, Alexander Hucko, Nina Ivaničová, Samuel Šimon, Karin Veselá, Michaela Čopjanová, Lujza Bilíková, Lukáš Šabo, Ella Šnajdrová, Jakub Ivanič, Filip Hunka, Adam Hunka, Simona Galbiati, Davide Galbiati, Michaela Kollárová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Robin Ivanič, Maxim Moravík
sobota
03
Výlet
viď logistika
Planinka - 4 dňový pobyt
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy01.08.2019 o 10:00 - 04.08.2019 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 40,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
Koľko80 študentov
Logistika01.08.2019
09:00 – 09: 30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna, )
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
04.08.2019
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaTimur Kopas, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Ester Kopasová, Samuel Kováč, Marek Molnár, Erik Nagy, Michal Talarovič, Liana Kanovská, Zuzana Bellušová, Jana Pecníková, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Petra Gážiová, Karin Tóthová, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Matej Remšík, Viktor Dzurek, Marcel Chlpík, Adam Sajkala, Paula Mičietová, Natália Fričová, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Matúš Kmeťo, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Alexia Adriana Aguirre, Antonio Alesandro Aguirre, Semion Lebedich, Filip Gall, Kristína Gallová, Maxmilián Macháček, Sebastian Matis, Viliam Kocian, Dušan Kocian, Tamara Woloszyn, Tomáš Ryljak, Yousuf Shafout, Annamária Vachunová, Juraj Chrappa, Matej Čopjan, Katarína Minarovská, Adela Marková, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Marek Boháč, Alexander Hucko, Nina Ivaničová, Samuel Šimon, Karin Veselá, Michaela Čopjanová, Lujza Bilíková, Lukáš Šabo, Ella Šnajdrová, Jakub Ivanič, Filip Hunka, Adam Hunka, Simona Galbiati, Davide Galbiati, Michaela Kollárová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Robin Ivanič, Maxim Moravík
nedeľa
04
Výlet
viď logistika
Planinka - 4 dňový pobyt
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy01.08.2019 o 10:00 - 04.08.2019 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 40,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
Koľko80 študentov
Logistika01.08.2019
09:00 – 09: 30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna, )
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
04.08.2019
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaTimur Kopas, Andrea Sokolová, Kristián Behún, Ester Kopasová, Samuel Kováč, Marek Molnár, Erik Nagy, Michal Talarovič, Liana Kanovská, Zuzana Bellušová, Jana Pecníková, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Petra Gážiová, Karin Tóthová, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Matej Remšík, Viktor Dzurek, Marcel Chlpík, Adam Sajkala, Paula Mičietová, Natália Fričová, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Matúš Kmeťo, Lukáš Farkaš, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Alexia Adriana Aguirre, Antonio Alesandro Aguirre, Semion Lebedich, Filip Gall, Kristína Gallová, Maxmilián Macháček, Sebastian Matis, Viliam Kocian, Dušan Kocian, Tamara Woloszyn, Tomáš Ryljak, Yousuf Shafout, Annamária Vachunová, Juraj Chrappa, Matej Čopjan, Katarína Minarovská, Adela Marková, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Marek Boháč, Alexander Hucko, Nina Ivaničová, Samuel Šimon, Karin Veselá, Michaela Čopjanová, Lujza Bilíková, Lukáš Šabo, Ella Šnajdrová, Jakub Ivanič, Filip Hunka, Adam Hunka, Simona Galbiati, Davide Galbiati, Michaela Kollárová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Robin Ivanič, Maxim Moravík
utorok
06
08:00 - 15:30
Exkurzia
viď logistika
Prehliadka Energolandu v Mochovciach
KtoSlovenské elektrárne, a.s.
Kedy06.08.2019 o 08:00 - 06.08.2019 o 15:30 hod.
KdeInfocentrum Energoland AE Mochovce, 935 39 Mochovce
AkoŠtudenti sa vydajú na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Majú možnosť preskúmať celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistia, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. V informačnom centre – Energolande nájdu 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytnú všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.
Koľko80 študentov
Logistika06.08.02019
08:00 hod. - 08:15 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
08:15 hod. - Nástup študentov do autobusov
08:30 hod. - Odchod smer Mochovce
10:30 - 13:00 hod. - Prehliadka Energolandu AE Mochovce / v rámci prehliadky majú študenti zabezpečené občerstvenie
13:15 hod. - Nástup študentov do autobusov
13:30 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
15:30 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaHugo Varga, Alexej Surovčík, Tereza Sokolová, Kristián Behún, Marek Molnár, Filip Bochnička, Erik Nagy, Sébastien Maxim Ivan, Michal Talarovič, Olívia Janušková, Stela Šeböková, Salome Bočkayová, Filip Ivanov, Zuzana Stankovičová, Jakub Puskajler, Renáta Tomčíková, Matias Böhm, Katarína Biehunková, Karin Tóthová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Patrik Sedláček, Matej Remšík, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Marcel Chlpík, Hannah Hirnerová, Matej Ján Čarnogurský, Katarína Vtáková, Adela Čarnogurská, Matúš Kmeťo, Tobias Runák, Oliver Czanik, Tereza Czaniková, Maxim Oros, Zuzana Pavlová, Sofia Göpfertová, Jakub Rebej, Adrián Bakò, Jakub Kotlár, Dagmar Kotlárová, Antonio Alesandro Aguirre, Daniel Novák, Semion Lebedich, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Andrej Palkoci, Zuzana Kucháriková, Tadeáš Zámečník, Laura Pribišová, Petra Pribišová, Bibiana Hakačová, Julius Nold, Noel Imre Szighardt, Noémi Szighardt, Marco Malík, Kristínka Žitná, Andrej Čík, Nina Sarah Pokorná, Dávid Miklós, Matej Hollý, Laura Orsovicsova, Nina Junasová, Michaela Čopjanová, Lukáš Šabo, Jakub Ivanič, Filip Hunka, Adam Hunka, Davide Galbiati, Michaela Kollárová, Viliam Zbyňovský, Sebastián Hirtl, Danielle Baňacká
streda
07
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
6. Prečo potrebujeme dýchať?
KtoDoc. Mgr. Peter Polčic, PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Čo6. Prednáška
Kedy07.08.2019 o 11:00 - 07.08.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
08
08:30 - 12:30
Exkurzia
viď logistika
Prehliadka závodu Volkswagen Slovakia
KtoVolkswagen Slovakia, a. s.
Kedy08.08.2019 o 08:30 - 08.08.2019 o 12:30 hod.
KdeVolkswagen Slovakia, závod Bratislava
AkoV rámci 120 minút majú študenti jedinečnú možnosť, v skratke vidieť a pochopiť proces produkcie. Prehliadka je tvorená kombináciou troch hál, v ktorých uvidia, v akých krokoch vzniká vozidlo.
Koľko40 študentov / vek minimálne 12 rokov
Logistika08.08.2019
08:30 - 08:45 hod. - zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- kontrola preukazov poistenca, oblečenia a obuvi
08:45 hod. - Nástup študentov do autobusu
09:00 hod. - Odchod smer Volkswagen Slovakia
09:30 - 11:30 hod. - Návšteva výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia
11:45 hod. - Nástup študentov do autobusu
12:00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
12:30 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna

V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné aby sa študent preukázal pri nástupe do autobusu preukazom poistenca, potrebným na vstup do závodu. Študenti musia mať oblečené dlhé nohavice a pevnú obuv / pozri ďalej upozornenie

UPOZORNENIE:
• Podmienkou je vek minimálne 12 rokov.
• Z bezpečnostných dôvodov je možné absolvovať prehliadku iba s pevnou uzavretou obuvou. Nie je dovolená žiadna otvorená obuv – (flip-flop, sandále, crocs) !!!
• Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané krátke nohavice!!!
• Filmovanie a fotografovanie v celom areáli VW je prísne zakázané.
• Mobilné telefóny nie je dovolené vziať do haly, je potrebné ich odložiť do pripravených skriniek.
• V celom závode Volkswagen Slovakia je fajčenie zakázané.
• Návšteva závodu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a drog je prísne zakázaná. Porušenie tohto pravidla bude viesť k právnemu úkonu.
. skupinaKristián Behún, Michal Semko, Sébastien Maxim Ivan, Ivan Zrubec, Filip Ivanov, Michal Krajčík, Maximilian Csimma, Daniel Lúč, Monika Halahijová, Sára Ronajová, Dávid Szitas, Katarína Biehunková, Karin Tóthová, Michal Dolny, Adam Sajkala, Ernest Fázik, Oliver Czanik, Tereza Czaniková, Mikuláš Kvasnica, Hana Bereníková, Semion Lebedich, Izabela Mária Hašková, Andrej Palkoci, Viliam Kocian, Tomáš Ryljak, Petra Pribišová, Sebastian Jakub Machel, Kristína Pastýrová, Julius Nold, Marek Boháč, Viktória Ďurčová, Michal Rezek, Natália Donáthová, Simona Galbiati, Davide Galbiati, Michaela Kollárová
piatok
09
09:00 - 13:15
Výlet
viď logistika
Loďou za umením
KtoDanubiana Meulensteen Art Museum
Kedy09.08.2019 o 09:00 - 09.08.2019 o 13:15 hod.
KdeDanubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava - Čunovo
AkoMúzeum moderného umenia Danubiana v sebe skrýva zaujímavý príbeh. Ako Danubiana vznikla, prečo sa nachádza práve v Čunove, kto stojí za jej architektúrou a akých vážených hostí a umelcov už privítala, porozpráva riaditeľ a zakladateľ múzea Vincent Polakovič. Na polostrove umenia si študenti môžu pozrieť stálu zbierku slovenských aj medzinárodných umelcov a tiež výstav, ako Filipínske umenie, či sklárske umenie Jána Zoričáka, ktoré budú prebiehať počas letnej sezóny. Vonkajší park so sochami sa ukáže vo všetkých farbách a bude lákať na prechádzku po celom polostrove.
Koľko150 študentov
Logistika09.08.2019
09:00 - 09:15 hod. - zraz prihlásených študentov pri pontóne č. 34
(pri reštaurácií Au Cafe, Viedenská cesta),
09:15 - 09:30 hod. - Nalodenie
09:30 - 10:15 hod. - Plavba
10:15 - 10:30 hod. - Vylodenie pri Danubiane
10:30 - 11:30 hod. - Návšteva múzea
11:30 - 11:45 hod. - Nalodenie
11:45 - 13:15 hod. - Plavba
13:15 hod. - Vylodenie: pontón č. 34
. skupinaHugo Varga, Alexej Surovčík, Kristián Behún, Ester Kopasová, Samuel Kováč, Marek Molnár, Sébastien Maxim Ivan, Michal Talarovič, Olívia Janušková, Stela Šeböková, Samuel Švehla, Zuzana Bellušová, Zuzana Stankovičová, Katarína Ridillová, Monika Halahijová, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Nina Trnovská, Katarína Biehunková, Karin Tóthová, Daniel Jursa, Samuel Jursa, Jakub Klopstock, Matej Remšík, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Adam Sajkala, Veronika Wolfová, Katarína Vtáková, Martin Wolf, Tobias Runák, Lukáš Farkaš, Michal Šimon Hradský, Milan Zelina, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Daniela Zvarová, Sofia Zvarova, Artur Pálinkáš, Adrián Bakò, Jakub Kotlár, Dagmar Kotlárová, Alexia Adriana Aguirre, Martin Benko, Richard Závodský, Maximilián Nikolayev, Semion Lebedich, Samuel Šandor, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Maxmilián Macháček, Paulína Bognárová, Adela Bognárová, Sebastian Matis, Lenka Hagarová, Laura Pribišová, Petra Pribišová, Emma Bognárová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová, Yousuf Shafout, Kristína Pastýrová, Bibiana Hakačová, Julius Nold, Matej Čopjan, Marco Malík, Kristínka Žitná, Martin Lazar, Andrej Čík, Adam Siviček, Stanislav Both, Alexander Hucko, Nina Ivaničová, Samuel Šimon, Dávid Miklós, Michal Rezek, Karin Veselá, Adam Ondrášek, Hana Chrappová, Amelia Kissová, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Michaela Čopjanová, Lukáš Šabo, Ella Šnajdrová, Nikol Jusko, Isabella Florez Romero, Nela Rajnohová, Dominik Urbanec, Jakub Ivanič, Simona Galbiati, Michal Svoboda, Filip Krulík, Lujza Mária Bobríková, Linda Anna Bobríková, Viliam Zbyňovský, Adam Kotas, Jakub Kotas, Sebastián Hirtl, Matúš Mindek, Hana Leila Hamid, Daniel Schaner, Zuzana Mišíková, Jonatán Furucz, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Lukáš Valach, Natália Petrušková, Samuel Hudcovský
pondelok
12
10:00 - 12:00
Workshop
Národná banka Slovenska
Sme finančne gramotní? - 1. skupina
KtoNárodná banka Slovenska
Kedy12.08.2019 o 10:00 - 12.08.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
13.08.2019 o 10:00 - 13.08.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeBudova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
AkoV rámci zábavného kvízu sa žiaci dozvedia, čo to znamená byť finančne gramotným a získajú predstavu o takých pojmoch ako sú: finančné služby, finančné produkty, finančný spotrebiteľ a finančný trh. Osvoja si základné informácie ako zodpovedne hospodáriť, prečo sporiť alebo investovať, ako pristupovať k poisteniu či úverom. Pracovať budú v menších skupinkách a budú riešiť rôzne praktické, logické a matematické úlohy. V druhej časti workshopu si pozrú interaktívnu výstavu Od slovenskej koruny k euru. Na nej sa dozvedia prečo na Slovensku používame menu euro, čo viedlo k vzniku spoločnej meny a ktoré ďalšie európske štáty používajú spoločnú menu. Oboznámia sa s informáciami o výrobe mincí, výrobe bankoviek a o úlohe ich ochranných prvkov. Pripomenú si, prečo je stále dôležité poznať slovenské korunové bankovky a kto je na nich vyobrazený.
Koľko30 študentov v skupine / 1. skupina 9 - 11 rokov / 2. skupina 12 - 15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaHugo Varga, Alexej Surovčík, Júlia Marková, Karolína Marková, Tereza Sokolová, Andrea Bírová, Olívia Janušková, Stela Šeböková, Salome Bočkayová, Liana Kanovská, Daniel Jursa, Oliver Ježo, Patrik Sedláček, Natália Vaľová, Paula Mičietová, Adrián Bakò, Richard Závodský, Tadeáš Zámečník, Laura Pribišová, Lucia Vertáková, Patrik Ondrejka, Martin Žitný, Bronislava Chrenková, Nina Junasová, Alexandra Butašová, Nikol Jusko, Isabella Florez Romero, Maximilian Piussi, Michal Polc, Jakub Kotas
utorok
13
10:00 - 12:00
Workshop
Národná banka Slovenska
Sme finančne gramotní? - 2. skupina
KtoNárodná banka Slovenska
Kedy12.08.2019 o 10:00 - 12.08.2019 o 12:00 hod. (1. skupina)
13.08.2019 o 10:00 - 13.08.2019 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeBudova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
AkoV rámci zábavného kvízu sa žiaci dozvedia, čo to znamená byť finančne gramotným a získajú predstavu o takých pojmoch ako sú: finančné služby, finančné produkty, finančný spotrebiteľ a finančný trh. Osvoja si základné informácie ako zodpovedne hospodáriť, prečo sporiť alebo investovať, ako pristupovať k poisteniu či úverom. Pracovať budú v menších skupinkách a budú riešiť rôzne praktické, logické a matematické úlohy. V druhej časti workshopu si pozrú interaktívnu výstavu Od slovenskej koruny k euru. Na nej sa dozvedia prečo na Slovensku používame menu euro, čo viedlo k vzniku spoločnej meny a ktoré ďalšie európske štáty používajú spoločnú menu. Oboznámia sa s informáciami o výrobe mincí, výrobe bankoviek a o úlohe ich ochranných prvkov. Pripomenú si, prečo je stále dôležité poznať slovenské korunové bankovky a kto je na nich vyobrazený.
Koľko30 študentov v skupine / 1. skupina 9 - 11 rokov / 2. skupina 12 - 15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaEmília Čabráková, Erik Nagy, Lucia Stephanie Ďurčeková, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Nelly Böhmová, David Matus, Matej Ján Čarnogurský, Oliver Czanik, Tereza Czaniková, Lukáš Farkaš, Paulína Žilincová, Alfred Brix, Emma Bognárová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová, Matej Čopjan, Katarína Minarovská, Aneta Stachová, Matúš Hodek, Martin Lazar, Samuel Šimon, Matej Hollý, Natália Donáthová, Adam Kisac, Viliam Zbyňovský, Matúš Mindek, Danielle Baňacká
streda
14
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
7. Prečo chceme rozumieť Číňanom?
KtoProf. Mgr. Jana Benická, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Čo7. Prednáška
Kedy14.08.2019 o 11:00 - 14.08.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
15
10:00 - 12:00
Workshop
Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria - Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám
KtoSlovenská národná galéria
Kedy15.08.2019 o 10:00 - 15.08.2019 o 12:00 hod.
16.08.2019 o 10:00 - 16.08.2019 o 12:00 hod.
KdeSlovenská národná galéria - Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
AkoV galérii okrem zážitku z umeleckých diel môžeme nadobudnúť aj rôzne informácie či poznatky. Spolu sa pozrieme na to, prečo sa knihy ocitli v galérii a či je z nich možné niečo vyčítať aj medzi riadkami. Okrem kníh nahliadneme aj do kufra jedného umelca, ktorý až donedávna skrýval jeden veľký príbeh a mnoho nových diel. Tieto získané informácie sa ďalej pokúsime tvorivo spracovať v ateliéri.
Koľko80 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaNicolas Minarovský, Andrea Sokolová, Ester Kopasová, Rastislav Horváth, Salome Bočkayová, Zuzana Bellušová, Monika Halahijová, Kristína Toporová, Daniel Jursa, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Katarína Vtáková, Richard Abel, Tobias Runák, Lukáš Farkaš, Milan Zelina, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Natália Hercekova, Richard Závodský, Paulína Žilincová, Maxmilián Macháček, Paulína Bognárová, Adela Bognárová, Lenka Hagarová, Sebastian Jakub Machel, Aneta Stachová, Martin Lazar, Adam Siviček, Alexander Hucko, Karin Veselá, Ella Šnajdrová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Aleš Mladý, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Lukáš Valach
piatok
16
10:00 - 12:00
Workshop
Slovenská národná galéria
Slovenská národná galéria - Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám
KtoSlovenská národná galéria
Kedy15.08.2019 o 10:00 - 15.08.2019 o 12:00 hod.
16.08.2019 o 10:00 - 16.08.2019 o 12:00 hod.
KdeSlovenská národná galéria - Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
AkoV galérii okrem zážitku z umeleckých diel môžeme nadobudnúť aj rôzne informácie či poznatky. Spolu sa pozrieme na to, prečo sa knihy ocitli v galérii a či je z nich možné niečo vyčítať aj medzi riadkami. Okrem kníh nahliadneme aj do kufra jedného umelca, ktorý až donedávna skrýval jeden veľký príbeh a mnoho nových diel. Tieto získané informácie sa ďalej pokúsime tvorivo spracovať v ateliéri.
Koľko80 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaNicolas Minarovský, Andrea Sokolová, Ester Kopasová, Rastislav Horváth, Salome Bočkayová, Zuzana Bellušová, Monika Halahijová, Kristína Toporová, Daniel Jursa, Natália Vaľová, Viktor Dzurek, Katarína Vtáková, Richard Abel, Tobias Runák, Lukáš Farkaš, Milan Zelina, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Natália Hercekova, Richard Závodský, Paulína Žilincová, Maxmilián Macháček, Paulína Bognárová, Adela Bognárová, Lenka Hagarová, Sebastian Jakub Machel, Aneta Stachová, Martin Lazar, Adam Siviček, Alexander Hucko, Karin Veselá, Ella Šnajdrová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Hana Leila Hamid, Aleš Mladý, Zuzana Lisková, Sofia Ratkovská, Lukáš Valach
pondelok
19
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy19.08.2019 o 10:00 - 19.08.2019 o 13:00 hod.
20.08.2019 o 10:00 - 20.08.2019 o 13:00 hod.
22.08.2019 o 10:00 - 22.08.2019 o 13:00 hod.
23.08.2019 o 10:00 - 23.08.2019 o 13:00 hod.
KdeTanečná škola NEYTIRI, Tomášiková 26, Bratislava, 821 01
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaPriniesť so sebou na tanečný workshop vhodnú obuv a oblečenie. Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaTeodora Mravíková, Lucia Stephanie Ďurčeková, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Tobias Runák, Gabriela Ježíková, Ela Kvasnicová, Dagmar Kotlárová, Kristína Pastýrová, Lucia Vertáková, Patrik Ondrejka, Samuel Gaál, Martin Lazar, Andrej Čík, Laura Groschová, Nikol Jusko, Nela Rajnohová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Danielle Baňacká
utorok
20
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy19.08.2019 o 10:00 - 19.08.2019 o 13:00 hod.
20.08.2019 o 10:00 - 20.08.2019 o 13:00 hod.
22.08.2019 o 10:00 - 22.08.2019 o 13:00 hod.
23.08.2019 o 10:00 - 23.08.2019 o 13:00 hod.
KdeTanečná škola NEYTIRI, Tomášiková 26, Bratislava, 821 01
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaPriniesť so sebou na tanečný workshop vhodnú obuv a oblečenie. Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaTeodora Mravíková, Lucia Stephanie Ďurčeková, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Tobias Runák, Gabriela Ježíková, Ela Kvasnicová, Dagmar Kotlárová, Kristína Pastýrová, Lucia Vertáková, Patrik Ondrejka, Samuel Gaál, Martin Lazar, Andrej Čík, Laura Groschová, Nikol Jusko, Nela Rajnohová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Danielle Baňacká
streda
21
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
8. Prečo je stres zlý aj pre baktérie?
KtoPD Dr. Tim Clausen, Inštitút molekulárnej patológie vo Viedni
Čo8. Prednáška
Kedy21.08.2019 o 11:00 - 21.08.2019 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
22
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy19.08.2019 o 10:00 - 19.08.2019 o 13:00 hod.
20.08.2019 o 10:00 - 20.08.2019 o 13:00 hod.
22.08.2019 o 10:00 - 22.08.2019 o 13:00 hod.
23.08.2019 o 10:00 - 23.08.2019 o 13:00 hod.
KdeTanečná škola NEYTIRI, Tomášiková 26, Bratislava, 821 01
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaPriniesť so sebou na tanečný workshop vhodnú obuv a oblečenie. Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaTeodora Mravíková, Lucia Stephanie Ďurčeková, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Tobias Runák, Gabriela Ježíková, Ela Kvasnicová, Dagmar Kotlárová, Kristína Pastýrová, Lucia Vertáková, Patrik Ondrejka, Samuel Gaál, Martin Lazar, Andrej Čík, Laura Groschová, Nikol Jusko, Nela Rajnohová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Danielle Baňacká
piatok
23
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy19.08.2019 o 10:00 - 19.08.2019 o 13:00 hod.
20.08.2019 o 10:00 - 20.08.2019 o 13:00 hod.
22.08.2019 o 10:00 - 22.08.2019 o 13:00 hod.
23.08.2019 o 10:00 - 23.08.2019 o 13:00 hod.
KdeTanečná škola NEYTIRI, Tomášiková 26, Bratislava, 821 01
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaPriniesť so sebou na tanečný workshop vhodnú obuv a oblečenie. Zraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaTeodora Mravíková, Lucia Stephanie Ďurčeková, Katarína Ridillová, Nina Trnovská, Karolína Trubačová, Viktória Vavrová, Tobias Runák, Gabriela Ježíková, Ela Kvasnicová, Dagmar Kotlárová, Kristína Pastýrová, Lucia Vertáková, Patrik Ondrejka, Samuel Gaál, Martin Lazar, Andrej Čík, Laura Groschová, Nikol Jusko, Nela Rajnohová, Adam Kotas, Jakub Kotas, Danielle Baňacká
utorok
27
09:15 - 12:00
Iné
Národná rada Slovenskej republiky
Návšteva NR SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej sále
KtoKancelária Národnej rady SR
Kedy27.08.2019 o 09:15 - 27.08.2019 o 12:00 hod.
KdeNárodná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
AkoPrehliadka Národnej rady SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej sále. Študenti sa na prehliadke dozvedia zaujímavosti a históriu zákonodarnej inštitúcie. Po prehliadke zasadnú do poslaneckých lavíc a budú klásť otázky predstaviteľom vlády a parlamentu.

Upozornenie:
• Študenti musia mať oblečené tričko a šiltovku DUK 2019.
• U chlapcov vyžadujeme dlhé nohavice a u dievčat sukňu minimálne po kolená, prípadne nohavice.
• Nie je dovolené plážové oblečenie ani žiadna obuv ako flip-flop alebo crocs.
• Neberte so sebou žiadne zbytočnosti, ako sú ostré predmety, sklenené fľaše, nožnice, nožíky a pod.
• Vezmite si len nevyhnutné osobné veci (peňaženka, doklady, mobil)
• Neberte so sebou veľké tašky, kabely, ruksaky. Na osobné veci vám stačí malá príručná taška.
• Jedlo a pitie je v rokovacej sále zakázané, z toho dôvodu ho vôbec nepotrebujete. Odporúčame aby ste sa najedli doma a doplnili pitný režim pred touto aktivitou.
Koľko150 študentov
Logistika27.08.2019
09:15 hod. - Zraz prihlásených študentov v mieste konania.
09:30 hod. - 11:00 hod. - Sprievodný program NR SR
11:00 hod. - 12:00 hod. - Hodina otázok s predstaviteľmi NR SR a členmi vlády v rokovacej sále

Upozornenie:
• Študenti musia mať oblečené tričko a šiltovku DUK 2019.
• U chlapcov vyžadujeme dlhé nohavice a u dievčat sukňu minimálne po kolená, prípadne nohavice.
• Nie je dovolené plážové oblečenie ani žiadna obuv ako flip-flop alebo crocs.
• Neberte so sebou žiadne zbytočnosti, ako sú ostré predmety, sklenené fľaše, nožnice, nožíky a pod.
• Vezmite si len nevyhnutné osobné veci (peňaženka, doklady, mobil)
• Neberte so sebou veľké tašky, kabely, ruksaky. Na osobné veci vám stačí malá príručná taška.
• Jedlo a pitie je v rokovacej sále zakázané, z toho dôvodu ho vôbec nepotrebujete. Odporúčame aby ste sa najedli doma a doplnili pitný režim pred touto aktivitou.
. skupinaNicolas Minarovský, Timur Kopas, Juraj Čabrák, Vanesa Halagačková, Emília Čabráková, Matúš Banas, Andrea Sokolová, Júlia Marková, Karolína Marková, Tereza Sokolová, Kristián Behún, Ester Kopasová, Andrea Bírová, Michal Semko, Petra Bujdošová, Sébastien Maxim Ivan, Samuel Švehla, Salome Bočkayová, Lucia Stephanie Ďurčeková, Liana Kanovská, Filip Ivanov, Zuzana Stankovičová, Jakub Puskajler, Jana Pecníková, Nikolai Burger, Renáta Tomčíková, Katarína Ridillová, Monika Halahijová, Kristína Toporová, Sára Ronajová, Dávid Szitas, Katarína Biehunková, Karin Tóthová, Eliška Nováková, Jakub Klopstock, Sarah Klopštock, Patrik Sedláček, Marek Dolny, Natália Vaľová, Pavol Šuška, Adam Sajkala, Natália Fričová, Matej Ján Čarnogurský, Veronika Wolfová, Martin Wolf, Ernest Fázik, Richard Abel, Pavol Droba, Tobias Runák, Oliver Czanik, Michal Šimon Hradský, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Martin Jozef Poikáns, Hana Bereníková, Artur Pálinkáš, Jakub Rebej, Benjamin Rak, Nela Králiková, Adrián Bakò, Laura Pospišilová, Martin Benko, Daniel Novák, Paulína Žilincová, Samuel Šandor, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Martin Hrehorovský, Paulína Bognárová, Adela Bognárová, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Lenka Hagarová, Emma Bognárová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová, Marek Majerik, Hugo Veselý, Kristína Pastýrová, Bibiana Hakačová, Annamária Vachunová, Lucia Vertáková, Juraj Chrappa, Daniel Ferus, Noel Imre Szighardt, Noémi Szighardt, Marco Malík, Katarína Minarovská, Jakub Voltmann, Nina Malecová, Patrik Ondrejka, Martin Žitný, Dávid Gaál, Samuel Gaál, Peter Galo, Kristínka Žitná, Aneta Stachová, Martin Lazar, Andrej Čík, Stanislav Both, Viktória Ďurčová, Alexander Hucko, Bronislava Chrenková, Peter Amzler, Michal Rezek, Saskia Štefániková, Hana Chrappová, Laura Groschová, Amelia Kissová, Laura Orsovicsova, Nina Junasová, Šimon Paščák, Alexandra Paščáková, Matúš Nosko, Alexandra Butašová, Alex Jarzebowský, Erik Matušica, Matej Švec, Brian Turza, Adam Kisac, Dominik Piussi, Maximilian Piussi, Jakub Ivanič, Filip Krulík, Viliam Zbyňovský, Sebastián Hirtl, Matúš Mindek, Marína Štrbová, Daria Komar, Daniel Schaner, Zuzana Mišíková, Jonatán Furucz, Sofia Ratkovská, Samuel Tamaš, Samuel Hudcovský
streda
28
10:00 - 13:00
Prednáška
9. Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie? / Slávnostná promócia
KtoDoc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave
Čo9. Prednáška / Slávnostná promócia
Kedy28.08.2019 o 10:00 - 28.08.2019 o 13:00 hod.
AkoAko si študent zapíše účasť na prednáške?
Na webovej stránke www.duk.sk sa študent prihlási do užívateľského konta „Profil“ prostredníctvom emailovej adresy a hesla, ktoré mu bude zaslané spolu s registračným číslom a informáciami o platbe.

• Moje prednášky / dostupné najskôr po zaplatení registračného poplatku

Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia má možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie:
Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá promócia?
Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

Čo ak sa nemôže študent z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť promócie?
Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostnej promócie a spĺňajú podmienky na obdŕžanie diplomu, to musia oznámiť produkcii emailom najneskôr 3 dni pred promóciou. Následne zabezpečíme, aby počas slávnostného aktu nebolo čítané meno neprítomného študenta. Diplom si bude môcť študent vyzdvihnúť v Divadle Aréna alebo na požiadanie emailom mu bude zaslaný poštou.
Koľkoprodukcia@divadloarena.sk
LogistikaNa poslednú prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 30 minút pred začatím prednášky.
Študenti budú usádzaní podľa zasadacieho poriadku, ktorý včas zverejníme.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.

V programe nie sú zaradené žiadne udalosti


Partneri Detskej Univerzity Komenského