streda
04
11:00 - 13:00
Prednáška
Aula UK
1. prednáška – Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku ?
KtoJUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu
ČoSlávnostná imatrikuláci spojená s 1. prednáškou
Kedy04.07.2018 o 11:00 - 04.07.2018 o 13:00 hod.
KdeUniverzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá imatrikulácia?
Samotný akt imatrikulácie trvá cca 25 minút. Po krátkej prestávke nasleduje 1. prednáška.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
pondelok
09
09:30 - 12:00
Workshop
Divadlo Aréna
Odvaha objaviť svoje lepšie Ja - 1. skupina
KtoHappy Company, s.r.o.
Kedy09.07.2018 o 09:30 - 09.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
10.07.2018 o 09:30 - 10.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoInteraktívny workshop venovaný téme silných stránok a odvahy. Spoločne a hravo sa so študentmi pozrieme na to, čo im ide a čo je na nich jedinečné. Naučíme ich, ako v druhých vidieť skôr to dobré a ako sa vzájomne podporovať. Povieme si, ako v sebe nájsť odvahu byť aj trochu odlišný než väčšina - keď máme napríklad iný názor alebo chceme veci vo svojom okolí zmeniť k lepšiemu - a prečo to je dobré. Workshopom budú sprevádzať odborníci zo spoločnosti Happy Company, ktorá prináša do firiem témy zmysluplnosti, celostného zdravia a šťastia v práci.

Koľko40 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaViktória Kútna, Filip Gall, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Kristián Behún, Lucia Stephanie Ďurčeková, Gabriel Suchý, Sebastián Pocisk, Hana Chrappová, Katarína Haluzová, Nina Trnovská, Larissa Pišťánková, Jakub Rebej, Tobias Runák, Anna Vallova, David Matus, Barbora Bednárová, Alexander Hucko, Eliška Jelušová
utorok
10
09:30 - 12:00
Workshop
Divadlo Aréna
Odvaha objaviť svoje lepšie Ja - 2. skupina
KtoHappy Company, s.r.o.
Kedy09.07.2018 o 09:30 - 09.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
10.07.2018 o 09:30 - 10.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoInteraktívny workshop venovaný téme silných stránok a odvahy. Spoločne a hravo sa so študentmi pozrieme na to, čo im ide a čo je na nich jedinečné. Naučíme ich, ako v druhých vidieť skôr to dobré a ako sa vzájomne podporovať. Povieme si, ako v sebe nájsť odvahu byť aj trochu odlišný než väčšina - keď máme napríklad iný názor alebo chceme veci vo svojom okolí zmeniť k lepšiemu - a prečo to je dobré. Workshopom budú sprevádzať odborníci zo spoločnosti Happy Company, ktorá prináša do firiem témy zmysluplnosti, celostného zdravia a šťastia v práci.

Koľko40 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaSimona Švikruhová, Michal Drábek, Hannah Hirnerová, Danielle Banacka, Laura Orsovicsová, Sara Obertová, Nina Madarászová, Jakub Puskajler, Karin Veselá, Sofia Ďurkova, Stanislav Lukáč, Laura Szarkova, Lujza Bilíková, Yousuf Shafout, Veronika Makeľová, Michal Vojaček, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Sarah Nikodemová
streda
11
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
2. prednáška – Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?
KtoProf. Mgr. art. Eva Blahová, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Kedy11.07.2018 o 11:00 - 11.07.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 1 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
12
09:00 - 11:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 1. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy12.07.2018 o 09:00 - 12.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
13.07.2018 o 09:00 - 13.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2018 o 11:00 - 12.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
13.07.2018 o 11:00 - 13.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu- čo to vlastne argument je, aké má časti, prečo a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať "naostro". Vtedy sa ukáže ako rýchlo vieš reagovať na nové situácie a obhájiť si svoj názor pred ostatnými.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaAnna Semková, Peter Tomčík, Renáta Tomčíková, Paulína Bognárová, Matej Bujňák, Marko Mészáros, Katarína Haluzová, Samuel Šimon, Matúš Buček, David Matus, Artur Pálinkáš, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Barbora Bednárová, Sebastian Matis, Alexander Hucko
štvrtok
12
11:00 - 13:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 2. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy12.07.2018 o 09:00 - 12.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
13.07.2018 o 09:00 - 13.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2018 o 11:00 - 12.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
13.07.2018 o 11:00 - 13.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu- čo to vlastne argument je, aké má časti, prečo a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať "naostro". Vtedy sa ukáže ako rýchlo vieš reagovať na nové situácie a obhájiť si svoj názor pred ostatnými.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaSebastian Jakub Machel, Hannah Hirnerová, Sabína Cveková, Danielle Banacka, Nina Madarászová, Nina Trnovská, Katarína Ridillová, Laura Pospíšilová, Michal Vojaček, Katarína Reháková, Teodor Vít Benka, Max Habdák
piatok
13
09:00 - 11:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 1. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy12.07.2018 o 09:00 - 12.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
13.07.2018 o 09:00 - 13.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2018 o 11:00 - 12.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
13.07.2018 o 11:00 - 13.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu- čo to vlastne argument je, aké má časti, prečo a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať "naostro". Vtedy sa ukáže ako rýchlo vieš reagovať na nové situácie a obhájiť si svoj názor pred ostatnými.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaAnna Semková, Peter Tomčík, Renáta Tomčíková, Paulína Bognárová, Matej Bujňák, Marko Mészáros, Katarína Haluzová, Samuel Šimon, Matúš Buček, David Matus, Artur Pálinkáš, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Barbora Bednárová, Sebastian Matis, Alexander Hucko
piatok
13
11:00 - 13:00
Workshop
Divadlo Aréna
Komunikačno-debatný workshop - 2. skupina
KtoSlovenská debatná asociácia
Kedy12.07.2018 o 09:00 - 12.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
13.07.2018 o 09:00 - 13.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
12.07.2018 o 11:00 - 12.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
13.07.2018 o 11:00 - 13.07.2018 o 13:00 hod. (2. skupina)
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoAk sa chceš zabaviť a súčasne si myslíš, že mať svoj vlastný názor je dôležité, tak tento workshop je práve pre Teba! Môžeš sa naučiť ako čo najlepšie prezentovať svoj názor, ako bojovať so stresom pred publikom a ako čo najviac zaujať poslucháčov. Rovnako spolu odhalíme čaro argumentu- čo to vlastne argument je, aké má časti, prečo a ako ho vieme čo najlepšie vysvetliť a obhájiť aj pred ostatnými kamarátmi. V poslednej časti si vyskúšame simuláciu reálnej Súdnej siene, kde všetky nové skúsenosti si môžeš vyskúšať "naostro". Vtedy sa ukáže ako rýchlo vieš reagovať na nové situácie a obhájiť si svoj názor pred ostatnými.
Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaSebastian Jakub Machel, Hannah Hirnerová, Sabína Cveková, Danielle Banacka, Nina Madarászová, Nina Trnovská, Katarína Ridillová, Laura Pospíšilová, Michal Vojaček, Katarína Reháková, Teodor Vít Benka, Max Habdák
pondelok
16
07:45 - 16:00
Workshop
Vojenský útvar - 13. mechanizovaný prápor Levice
Army Workshop
KtoMinisterstvo obrany Slovenskej republiky
Kedy16.07.2018 o 07:45 - 16.07.2018 o 16:00 hod.
KdeVojenský útvar - 13. mechanizovaný prápor Levice
AkoŠtudenti si budú mať možnosť interaktívne vyskúšať vojenský výcvik spolu s profesionálnymi vojakmi.
• naučíte sa hmaty a chvaty sebaobrany,
• zastrieľate si zo vzduchovky,
• prezriete si vojenskú techniku,
• naučíte sa „zborku a rozborku“ zbraní,
• prekonáte chemicky zamorený priestor,
• určíte vzdialenosti a polohy na vojenských mapách,
• pochutnáte si na „vojenskom obede“. :-)
Koľko80
Logistika7:45 hod. - 8:00 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
8:00 hod. - Nástup študentov do autobusov
08.15 hod. - Odchod smer Levice
10:00 – 13.45 hod. - Army workshop - 13. mechanizovaný prápor Levice / v rámci workshopu majú študenti zabezpečený obed.
13.45 hod. - Nástup študentov do autobusov
14.00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
16:00 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Kristína Gallová, Maximilián Csimma, Alexandra Kadlicová, Nina Kadlicová, Liana Kanovská, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Eduard Mrazek, Olívia Samelová, Marco Malík, Lukáš Farkaš, Gabriel Suchý, Sebastián Pocisk, Christian Virág, Dominika Petrýdesová, Matúš Jonaštík, Juraj Čabrák, Emília Čabráková, Petra Bujdošová, Karolína Toporová, Daniela Zvarova, Kristína Toporová, Matej Čopjan, Filip Ivanov, Veronika Petrýdesová, Sara Obertová, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Katarína Oboňová, Natálka Vaľová, Ján Tajano, Jakub Mészároš, Hana Bereníková, Marek Boháč, Filip Eduard Tirpák, Tamarka Woloszyn, Maximilián NIKOLAYEV, Pavol Droba, Bronislava Chrenková, Sofia Göpfertová, Viktor Dzurek, Kristína Mikulová, Filip Hideghéty, Adela Marková, Yousuf Shafout, Pavol Šuška, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Martin Benko, Daniela Mária Šebeňová, Hana Tereza Šebeňová, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Boris Gavalec, Jakub Rebej, Peter Šuták, Andrej Čík, Hugo Varga, Matúš Nosko, Alexej Surovcik, Anna Vallova, Michal Rezek, Sofia Herková, Marcel Chlpík, Matej Rehák, Max Habdák, Ľubica Rosová, Michal Krajčík, Peter Galo, Lenka Hagarová, Eliška Jelušová, Tomáš Ryljak, Dominik Drábik, Daniel Drábik, Erik Deák
utorok
17
07:45 - 16:00
Workshop
Vojenský útvar - 13. mechanizovaný prápor Levice
Army workshop
KtoMinisterstvo obrany Slovenskej republiky
Kedy17.07.2018 o 07:45 - 17.07.2018 o 16:00 hod.
KdeVojenský útvar - 13. mechanizovaný prápor Levice
AkoŠtudenti si budú mať možnosť interaktívne vyskúšať vojenský výcvik spolu s profesionálnymi vojakmi.
• naučíte sa hmaty a chvaty sebaobrany,
• zastrieľate si zo vzduchovky,
• prezriete si vojenskú techniku,
• naučíte sa „zborku a rozborku“ zbraní,
• prekonáte chemicky zamorený priestor,
• určíte vzdialenosti a polohy na vojenských mapách,
• pochutnáte si na „vojenskom obede“. :-)
Koľko80
Logistika7:45 hod. - 8:00 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
8:00 hod. - Nástup študentov do autobusov
08.15 hod. - Odchod smer Levice
10:00 – 13.45 hod. - Army workshop - 13. mechanizovaný prápor Levice / v rámci workshopu majú študenti zabezpečený obed.
13.45 hod. - Nástup študentov do autobusov
14.00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
16:00 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaAlex Robert Petrovič, Sébastien Maxim Ivan, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Kristína Gallová, Júlia Marková, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Zuzka Stankovičova, Kristián Behún, Simona Švikruhová, Dominik Urbanec, Andrea Bírová, Erik Nagy, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Samuel Kováč, Patrik Vnuk, Gabriel Vnuk, Matej Bujňák, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Marek Dolny, Kristína Trnková, Laura Orsovicsová, Katarína Haluzová, Alexander Lukianenko, Nina Madarászová, Jakub Šimon, Jakub Puskajler, Natália Ježíková, Gabriela Ježíková, Diana Hoďová, Katarína Vtáková, Jakub Kamas, Hugo Holík, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Timotej Urban, MAXIMILIAN GAZDÍK, Maxim Oros, Lujza Bilíková, Marek Molnár, Karolína Spáčilová, Laura Pospíšilová, Lukáš Solčán, Barbora Šprtová, Marek Glivjak, Miroslav Zahradnik, Tadeáš Zámečník, Tobias Runák, Hugo Veselý, David Matus, Veronika Wolfová, Karin Tóthová, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Teodor Vít Benka, Jakub Ivanič, Ivan Verčinský, Rastislav Horvath, Alexander Hucko, Marek Valo, Nina Sarah Pokorná, Petra Gážiová, Michaela Brišková, Katarína Masiariková, Richard Sabo, Simona Nagyova, Barbora Zemanová
streda
18
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
3. prednáška – Prečo môžu policajti nasadzovať putá?
KtoDr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Právnická fakulta UK
Kedy18.07.2018 o 11:00 - 18.07.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10 851 01 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
19
09:00 - 11:00
Workshop
Televízia TA3
Workshop s TA3 - 1. skupina
KtoTelevízia TA3
Kedy19.07.2018 o 09:00 - 19.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
20.07.2018 o 09:00 - 20.07.2018 o 11:00 hod. (2. skupina)
KdeTelevízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
AkoMyslíte si, že čítať správy ako televízny moderátor alebo hovoriť priamo do kamery v živom vstupe je jednoduché? Tak si to príďte vyskúšať do TA3. Ukážeme vám, ako pracujú novinári, vysvetlíme rozdiel medzi redaktorom a reportérom a zistíte, koľko ľudí sa podieľa na výrobe jednej reportáže. Počas troch hodín sa vám v dvoch skupinách budú venovať profesionáli, ktorí vás naučia moderovať správy alebo vyrábať reportáže.


Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine / Vekové obmedzenie: 12 -15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaDaniel Bučko, Sébastien Maxim Ivan, Kristián Behún, Nelly Böhmová, Jakub Barla, Hana Chrappová, Marek Dolny, Oliver Czanik, Tereza Czaniková, Pavol Droba, Katarína Ridillová, Jakub Horečný, Maxmilián Macháček, Petra Gážiová, Samuel Leitl, Daniel Drábik
piatok
20
09:00 - 11:00
Workshop
Televízia TA3
Workshop s TA3 - 2. skupina
KtoTelevízia TA3
Kedy19.07.2018 o 09:00 - 19.07.2018 o 11:00 hod. (1. skupina)
20.07.2018 o 09:00 - 20.07.2018 o 11:00 hod. (2. skupina)
KdeTelevízia TA3, Gagarinova 12, Bratislava
AkoMyslíte si, že čítať správy ako televízny moderátor alebo hovoriť priamo do kamery v živom vstupe je jednoduché? Tak si to príďte vyskúšať do TA3. Ukážeme vám, ako pracujú novinári, vysvetlíme rozdiel medzi redaktorom a reportérom a zistíte, koľko ľudí sa podieľa na výrobe jednej reportáže. Počas troch hodín sa vám v dvoch skupinách budú venovať profesionáli, ktorí vás naučia moderovať správy alebo vyrábať reportáže.


Koľko30 študentov / 15 študentov v skupine / Vekové obmedzenie: 12 -15 rokov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaAndrea Sokolová, Simona Švikruhová, Monika Chomová, Zuzana Jakabovicova, Katarína Haluzová, Alexander Lukianenko, Katarína Oboňová, Mia Lilly Ann Zemko, Rebecca Šipková, Bronislava Chrenková, Sofia Ďurkova, Katarína Biehunková, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Filip Bochnička
pondelok
23
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
1. skupinaKryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Milan Zelina, Patrik Vnuk, Nicolas Minarovský, Teo Trávniček, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Richard Závodský, Veronika Hoďovská, Martin Benko, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Salome Bočkayová, Karin Tóthová, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Michal Šimon Hradský
pondelok
23
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
2. skupinaAndrea Hrdlicová, Gaudia Kollarova, Michal Drábek, Samuel Kováč, Gabriel Vnuk, Paulína Žilincová, Nina Madarászová, Petra Mičíková, Maximilián NIKOLAYEV, Dávid Štekláč, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Katarína Ridillová, Peter Šuták, Rastislav Horvath, Alexander Hucko, Simona Nagyova
pondelok
23
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
3. skupinaMatúš Marek Čambal, Karin Veselá, Jakub Voltmann, Tobias Runák, Hugo Veselý, Nikolai Burger, Matej Rehák, Katarína Reháková, Maximilián Hrbáň
pondelok
23
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
4. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Andrea Sokolová, Kristína Gallová, Kristián Behún, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dávid Miklós, Alexander Lukianenko, Katarína Vtáková, Paula Mičietová, Samuel Franko
utorok
24
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
3. skupinaMatúš Marek Čambal, Karin Veselá, Jakub Voltmann, Tobias Runák, Hugo Veselý, Nikolai Burger, Matej Rehák, Katarína Reháková, Maximilián Hrbáň
utorok
24
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
2. skupinaAndrea Hrdlicová, Gaudia Kollarova, Michal Drábek, Samuel Kováč, Gabriel Vnuk, Paulína Žilincová, Nina Madarászová, Petra Mičíková, Maximilián NIKOLAYEV, Dávid Štekláč, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Katarína Ridillová, Peter Šuták, Rastislav Horvath, Alexander Hucko, Simona Nagyova
utorok
24
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
4. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Andrea Sokolová, Kristína Gallová, Kristián Behún, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dávid Miklós, Alexander Lukianenko, Katarína Vtáková, Paula Mičietová, Samuel Franko
utorok
24
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
1. skupinaKryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Milan Zelina, Patrik Vnuk, Nicolas Minarovský, Teo Trávniček, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Richard Závodský, Veronika Hoďovská, Martin Benko, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Salome Bočkayová, Karin Tóthová, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Michal Šimon Hradský
streda
25
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
4. prednáška - Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?
Ktodoc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta UK
Kedy25.07.2018 o 11:00 - 25.07.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
26
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
2. skupinaAndrea Hrdlicová, Gaudia Kollarova, Michal Drábek, Samuel Kováč, Gabriel Vnuk, Paulína Žilincová, Nina Madarászová, Petra Mičíková, Maximilián NIKOLAYEV, Dávid Štekláč, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Katarína Ridillová, Peter Šuták, Rastislav Horvath, Alexander Hucko, Simona Nagyova
štvrtok
26
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
3. skupinaMatúš Marek Čambal, Karin Veselá, Jakub Voltmann, Tobias Runák, Hugo Veselý, Nikolai Burger, Matej Rehák, Katarína Reháková, Maximilián Hrbáň
štvrtok
26
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
1. skupinaKryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Milan Zelina, Patrik Vnuk, Nicolas Minarovský, Teo Trávniček, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Richard Závodský, Veronika Hoďovská, Martin Benko, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Salome Bočkayová, Karin Tóthová, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Michal Šimon Hradský
štvrtok
26
10:00
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
4. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Andrea Sokolová, Kristína Gallová, Kristián Behún, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dávid Miklós, Alexander Lukianenko, Katarína Vtáková, Paula Mičietová, Samuel Franko
piatok
27
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 3. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
3. skupinaMatúš Marek Čambal, Karin Veselá, Jakub Voltmann, Tobias Runák, Hugo Veselý, Nikolai Burger, Matej Rehák, Katarína Reháková, Maximilián Hrbáň
piatok
27
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 2. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
2. skupinaAndrea Hrdlicová, Gaudia Kollarova, Michal Drábek, Samuel Kováč, Gabriel Vnuk, Paulína Žilincová, Nina Madarászová, Petra Mičíková, Maximilián NIKOLAYEV, Dávid Štekláč, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Katarína Ridillová, Peter Šuták, Rastislav Horvath, Alexander Hucko, Simona Nagyova
piatok
27
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 4. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
4. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Andrea Sokolová, Kristína Gallová, Kristián Behún, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dávid Miklós, Alexander Lukianenko, Katarína Vtáková, Paula Mičietová, Samuel Franko
piatok
27
Workshop
viď logistika
Poznávanie vedcov, prírody, histórie v priestoroch SNM v Bratislave - 1. skupina
KtoSlovenské národné múzeum
Kedy23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
23.07.2018 o 10:00 - 24.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (3. skupina)
26.07.2018 o 10:00 - 27.07.2018 o 12:00 hod. (4. skupina)
Kdeviď logistika
AkoPodľa programu a zamerania pre jednotlivé skupiny / viď logistika
Koľko80 študentov / 20 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania jednotlivých skupín

23. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1, 2, 3, 4
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Spoločná prednáška pre všetky skupiny „Na čo je nám múzeum?“
Študenti sa dozvedia viac o fungovaní múzea, o tom na čo nám múzeum slúži a mnoho ďalších zaujímavých informácii na prednáške odbornej námestníčky GR SNM PhDr. Gabriely Podušelovej, ktorá odpovie na všetky zvedavé otázky.

24. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.

Skupina 2
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 3
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 4
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

26. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.
Skupina 1
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.

Skupina 2
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.

Skupina 3
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 4
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


27. 7. 2018 / 10:00 hod. – 12:00 hod.

Skupina 1
SNM – GR Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: : Tajomný svet hudby
Návštevníci v expozícii k výstave Klenoty múzea budú objavovať tvar, zvuk hudobných nástrojov, materiály, z ktorých sú vyrobené a vypočujú si rôzne žánre. Dozvedia sa aj o spôsobe zapisovania hudby.


Skupina 2
Prírodovedné múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Téma: Nevšedná príroda 2018
V expozíciách uvidíme rôzne exponáty z ríše zvierat i rastlín, dozvieme sa veľa zaujímavého o jednotlivých druhoch, ako aj o celých spoločenstvách, o životnom prostredí a aj o vzťahoch a zaujímavých, fascinujúcich súvislostiach v biosfére.

Skupina 3
Múzeum židovskej kultúry SNM , Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava
Téma: „Megilat Ester – purimový príbeh“
Študenti, ktorí navštívia naše múzeum, budú mať možnosť oboznámiť sa s tzv. „purimovým príbehom“. Prerozprávala ho naša kolegyňa Viera Kamenická v skrátenej ilustrovanej verzii (brožúrke). Purim je považovaný za najradostnejší sviatok v židovskom kalendári a s jeho oslavami sa tradične spája čítanie príbehu o kráľovnej Ester a jej strýkovi Mordechajovi, ktorí svojimi odvážnymi činmi zachránili celý židovský národ pred záhubou. Tento hrdinský čin je zachytený v starozákonnom spise Megilat Ester – Knihe Ester. Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si panely s obrázkami z fragmentov Megilat Ester z 18. storočia a vybrané ukážky ilustrácií našej najčerstvejšej akvizície – zvitku Ester od izraelského pisára Avrahama Borshevského. Pre žiakov a študentov máme pripravené aj pracovné listy s danou tematikou.


Skupina 4
Historické múzeum SNM, Bratislavský hrad
Téma: Žili sme v Československu
Vzdelávací program k Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave, ktorý dokumentuje život v spoločnom štáte Čechov a Slovákov od roku 1918 po 1993. Deti sa v ňom dozvedia čo obyvatelia ČSSR mohli kúpiť v Tuzexe, ako bývali a trávili voľný čas. Kto reprezentoval Československo a čo sa skrývalo pod značkou Made in Czechoslovakia. Prečo práve Česi a Slováci vytvorili po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie spoločný štát a ako prišlo v roku 1992 rozdeleniu Česko-slovenskej federatívnej republiky. Aké významné sú medzníky „osmičkových rokov“ v našich dejinách.
1. skupinaKryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Milan Zelina, Patrik Vnuk, Nicolas Minarovský, Teo Trávniček, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Richard Závodský, Veronika Hoďovská, Martin Benko, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Salome Bočkayová, Karin Tóthová, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Michal Šimon Hradský
pondelok
30
10:00 - 12:00
Workshop
Budova ústredia Národnej banky Slovenska
Sme finančne gramotní? - 1. skupina
KtoNárodná banka Slovenska
Kedy30.07.2018 o 10:00 - 30.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
31.07.2018 o 10:00 - 31.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeBudova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
AkoV rámci zábavného kvízu sa žiaci dozvedia, čo to znamená byť finančne gramotným a získajú predstavu o takých pojmoch ako sú: finančné služby, finančné produkty, finančný spotrebiteľ a finančný trh. Osvoja si základné informácie ako zodpovedne hospodáriť, prečo sporiť alebo investovať, ako pristupovať k poisteniu či úverom. Pracovať budú v menších skupinkách a budú riešiť rôzne praktické, logické a matematické úlohy. V druhej časti workshopu si pozrú interaktívnu výstavu Od slovenskej koruny k euru. Na nej sa dozvedia prečo na Slovensku používame menu euro, čo viedlo k vzniku spoločnej meny a ktoré ďalšie európske štáty používajú spoločnú menu. Oboznámia sa s informáciami o výrobe mincí, výrobe bankoviek a o úlohe ich ochranných prvkov. Pripomenú si, prečo je stále dôležité poznať slovenské korunové bankovky a kto je na nich vyobrazený.
Koľko60 študentov / 30 študentov v skupine / Vekové obmedzenie: 1 skupina 9 -11 rokov, 2 skupina 12 -15 rokov
Logistikazraz prihlásených študentov v uvedené dni o 09:45 hod. v mieste konania
1. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Júlia Marková, Andrea Bírová, ADELA BOGNÁROVÁ, Nelly Böhmová, Nina Barlová, Paulína Bognárová, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Stela Kordošová, Michal Dolny, Oliver Kocian, Laura Orsovicsová, Adrián Bakó, Sarah Klopstock, Nina Madarászová, Richard Abel, Matúš Peciar, David Václav, Laura Čisáriková, Dárius Peter Haško, Nikolai Burger, Artur Pálinkáš, Jakub Boledovič, Sebastian Matis, Kristína Pastýrová, Peter Galo, Samuel Leitl
utorok
31
10:00 - 12:00
Workshop
Budova ústredia Národnej banky Slovenska
Sme finančne gramotní? - 2. skupina
KtoNárodná banka Slovenska
Kedy30.07.2018 o 10:00 - 30.07.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
31.07.2018 o 10:00 - 31.07.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeBudova ústredia Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava
AkoV rámci zábavného kvízu sa žiaci dozvedia, čo to znamená byť finančne gramotným a získajú predstavu o takých pojmoch ako sú: finančné služby, finančné produkty, finančný spotrebiteľ a finančný trh. Osvoja si základné informácie ako zodpovedne hospodáriť, prečo sporiť alebo investovať, ako pristupovať k poisteniu či úverom. Pracovať budú v menších skupinkách a budú riešiť rôzne praktické, logické a matematické úlohy. V druhej časti workshopu si pozrú interaktívnu výstavu Od slovenskej koruny k euru. Na nej sa dozvedia prečo na Slovensku používame menu euro, čo viedlo k vzniku spoločnej meny a ktoré ďalšie európske štáty používajú spoločnú menu. Oboznámia sa s informáciami o výrobe mincí, výrobe bankoviek a o úlohe ich ochranných prvkov. Pripomenú si, prečo je stále dôležité poznať slovenské korunové bankovky a kto je na nich vyobrazený.
Koľko60 študentov / 30 študentov v skupine / Vekové obmedzenie: 1 skupina 9 -11 rokov, 2 skupina 12 -15 rokov
Logistikazraz prihlásených študentov v uvedené dni o 09:45 hod. v mieste konania
2. skupinaKristián Behún, Simona Švikruhová, Dávid Miklós, Brian Turza, Adam Sajkala, Lucia Stephanie Ďurčeková, Eduard Mrazek, Egon Móricz, Paulína Žilincová, Tomáš Dravecký, Marek Dolny, Nicolas Minarovský, Viliam Kocian, Attila Dérer, Jakub Klopštock, Katarína Oboňová, Jakub Puskajler, Hana Bereníková, Maximilián NIKOLAYEV, Mikuláš Kvasnica, Kamila Fernyáková, Dávid Štekláč, Matej Rea, Martin Benko, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Tereza Thüringerová, Simon Molnár, Kristina Gabrisova, Eliška Jelušová
streda
01
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
5. prednáška – Prečo 2+2 je 5 ?
KtoProf. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Kedy01.08.2018 o 11:00 - 01.08.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
02
09:00
Výlet
Rekreačné zariadenie Planinka
Pobyt na Planinke
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy02.08.2018 o 09:00 - 05.08.2018 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoŠtvordňový pobyt na Planinke ponúka študentom DUK nezabudnuteľné zážitky v nádhernom lesnom prostredí Malých Karpát neďaleko Trnavy. Kopec zábavy si užijú vo vonkajších priestoroch areálu ale i priamo v bývalom poľovníckom kaštieli grófa Erdődyho z 18. storočia. V lone čistej prírody je pre nich pripravená pestrá paleta animačných programov pod dohľadom a vedením skúsených animátorov.
Koľko75 študentov
LogistikaOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 35,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
2.8.2018
09:00 – 09:30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
5.8.2018
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaDaniel Bučko, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Tomáš Ščipák, Filip Gall, Kristína Gallová, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Natália Fričová, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dominik Urbanec, Gaudia Kollarova, William Gevorg Urban, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Jakub Barla, Samuel Kováč, Patrik Vnuk, Gabriel Vnuk, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Matúš Kordoš, Stela Kordošová, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Jana Pecníková, Marko Mészáros, Slávka Kováčiková, Zuzana Jakabovicova, Katka Sládečková, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Alexia Adriana Aguirre, Marek Boháč, Karin Veselá, Katarína Vtáková, Tamarka Woloszyn, Timea Gertler, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Viktor Dzurek, Lujza Bilíková, Yousuf Shafout, Marián Longa, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Salome Bočkayová, Michaela Jakubcová, Veronika Wolfová, Semen Lebedich, Artur Pálinkáš, Marcel Chlpík, Karin Tóthová, Sebastian Matis, Maxmilián Macháček, Rastislav Horvath, Jakub Valo, Marek Valo, Simona Nagyova, Emma Polonyová, Mia Ondrejčáková, Michal Ondrejčák, Maxim Moravík, Robin Ivanič, Viktor Neuman, Jan Pacola, Milan Murgaš, Filip Obernauer
piatok
03
Výlet
Rekreačné zariadenie Planinka
Pobyt na Planinke
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy02.08.2018 o 09:00 - 05.08.2018 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoŠtvordňový pobyt na Planinke ponúka študentom DUK nezabudnuteľné zážitky v nádhernom lesnom prostredí Malých Karpát neďaleko Trnavy. Kopec zábavy si užijú vo vonkajších priestoroch areálu ale i priamo v bývalom poľovníckom kaštieli grófa Erdődyho z 18. storočia. V lone čistej prírody je pre nich pripravená pestrá paleta animačných programov pod dohľadom a vedením skúsených animátorov.
Koľko75 študentov
LogistikaOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 35,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
2.8.2018
09:00 – 09:30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
5.8.2018
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaDaniel Bučko, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Tomáš Ščipák, Filip Gall, Kristína Gallová, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Natália Fričová, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dominik Urbanec, Gaudia Kollarova, William Gevorg Urban, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Jakub Barla, Samuel Kováč, Patrik Vnuk, Gabriel Vnuk, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Matúš Kordoš, Stela Kordošová, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Jana Pecníková, Marko Mészáros, Slávka Kováčiková, Zuzana Jakabovicova, Katka Sládečková, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Alexia Adriana Aguirre, Marek Boháč, Karin Veselá, Katarína Vtáková, Tamarka Woloszyn, Timea Gertler, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Viktor Dzurek, Lujza Bilíková, Yousuf Shafout, Marián Longa, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Salome Bočkayová, Michaela Jakubcová, Veronika Wolfová, Semen Lebedich, Artur Pálinkáš, Marcel Chlpík, Karin Tóthová, Sebastian Matis, Maxmilián Macháček, Rastislav Horvath, Jakub Valo, Marek Valo, Simona Nagyova, Emma Polonyová, Mia Ondrejčáková, Michal Ondrejčák, Maxim Moravík, Robin Ivanič, Viktor Neuman, Jan Pacola, Milan Murgaš, Filip Obernauer
sobota
04
Výlet
Rekreačné zariadenie Planinka
Pobyt na Planinke
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy02.08.2018 o 09:00 - 05.08.2018 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoŠtvordňový pobyt na Planinke ponúka študentom DUK nezabudnuteľné zážitky v nádhernom lesnom prostredí Malých Karpát neďaleko Trnavy. Kopec zábavy si užijú vo vonkajších priestoroch areálu ale i priamo v bývalom poľovníckom kaštieli grófa Erdődyho z 18. storočia. V lone čistej prírody je pre nich pripravená pestrá paleta animačných programov pod dohľadom a vedením skúsených animátorov.
Koľko75 študentov
LogistikaOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 35,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
2.8.2018
09:00 – 09:30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
5.8.2018
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaDaniel Bučko, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Tomáš Ščipák, Filip Gall, Kristína Gallová, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Natália Fričová, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dominik Urbanec, Gaudia Kollarova, William Gevorg Urban, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Jakub Barla, Samuel Kováč, Patrik Vnuk, Gabriel Vnuk, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Matúš Kordoš, Stela Kordošová, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Jana Pecníková, Marko Mészáros, Slávka Kováčiková, Zuzana Jakabovicova, Katka Sládečková, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Alexia Adriana Aguirre, Marek Boháč, Karin Veselá, Katarína Vtáková, Tamarka Woloszyn, Timea Gertler, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Viktor Dzurek, Lujza Bilíková, Yousuf Shafout, Marián Longa, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Salome Bočkayová, Michaela Jakubcová, Veronika Wolfová, Semen Lebedich, Artur Pálinkáš, Marcel Chlpík, Karin Tóthová, Sebastian Matis, Maxmilián Macháček, Rastislav Horvath, Jakub Valo, Marek Valo, Simona Nagyova, Emma Polonyová, Mia Ondrejčáková, Michal Ondrejčák, Maxim Moravík, Robin Ivanič, Viktor Neuman, Jan Pacola, Milan Murgaš, Filip Obernauer
nedeľa
05
Výlet
Rekreačné zariadenie Planinka
Pobyt na Planinke
KtoRekreačné zariadenie Planinka
Kedy02.08.2018 o 09:00 - 05.08.2018 o 15:00 hod.
KdeRekreačné zariadenie Planinka, 919 53 Dechtice č. 300, okres Trnava
AkoŠtvordňový pobyt na Planinke ponúka študentom DUK nezabudnuteľné zážitky v nádhernom lesnom prostredí Malých Karpát neďaleko Trnavy. Kopec zábavy si užijú vo vonkajších priestoroch areálu ale i priamo v bývalom poľovníckom kaštieli grófa Erdődyho z 18. storočia. V lone čistej prírody je pre nich pripravená pestrá paleta animačných programov pod dohľadom a vedením skúsených animátorov.
Koľko75 študentov
LogistikaOrganizačný poplatok za pobyt na Planinke je 35,- €. Prihláseným študentom zašleme informácie o platbe. V deň odchodu prihlásených študentov je potrebné odovzdať produkcii DUK:
- potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo žiadajte u lekára)
- vyplnené a podpísané rodičom prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tlačivo zašleme prihláseným študentom)
- preukaz poistenca (fotokópia)
2.8.2018
09:00 – 09:30 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- odovzdávanie potvrdení, prehlásení a preukazov poistenca
09:30 hod. - Nástup študentov do autobusov, odchod smer Planinka
11:00 hod. - Príchod na Planinku
5.8.2018
13:00 hod. - Zraz študentov DUK na Planinke
13:15 hod. - Nástup do autobusov, odchod smer Divadlo Aréna
14:45 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaDaniel Bučko, Alex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Tomáš Ščipák, Filip Gall, Kristína Gallová, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Natália Fričová, Samuel Vaško, Liana Kanovská, Dominik Urbanec, Gaudia Kollarova, William Gevorg Urban, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Jakub Barla, Samuel Kováč, Patrik Vnuk, Gabriel Vnuk, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Matúš Kordoš, Stela Kordošová, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Jana Pecníková, Marko Mészáros, Slávka Kováčiková, Zuzana Jakabovicova, Katka Sládečková, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Alexia Adriana Aguirre, Marek Boháč, Karin Veselá, Katarína Vtáková, Tamarka Woloszyn, Timea Gertler, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Viktor Dzurek, Lujza Bilíková, Yousuf Shafout, Marián Longa, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Salome Bočkayová, Michaela Jakubcová, Veronika Wolfová, Semen Lebedich, Artur Pálinkáš, Marcel Chlpík, Karin Tóthová, Sebastian Matis, Maxmilián Macháček, Rastislav Horvath, Jakub Valo, Marek Valo, Simona Nagyova, Emma Polonyová, Mia Ondrejčáková, Michal Ondrejčák, Maxim Moravík, Robin Ivanič, Viktor Neuman, Jan Pacola, Milan Murgaš, Filip Obernauer
utorok
07
08:00 - 15:30
Exkurzia
AE Mochovce
Prehliadka Energolandu - zábavného a náučného infocentra v Mochovciach
KtoSlovenské elektrárne, a.s.
Kedy07.08.2018 o 08:00 - 07.08.2018 o 15:30 hod.
KdeInfocentrum Energoland AE Mochovce, 935 39 Mochovce
AkoŠtudenti sa vydajú na dobrodružnú cestu – odyseu energie. Majú možnosť preskúmať celú evolúciu energie od veľkého tresku až po blízku budúcnosť. Zistia, ako s energiou nakladal človek v minulosti a ako dnes. V informačnom centre – Energolande nájdu 33 interaktívnych sekcií, ktoré im poskytnú všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.
Koľko80 študentov
Logistika7. 8. 2018
8:00 hod. - 8:15 hod. - Zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna
8:15 hod. - Nástup študentov do autobusov
8:30 hod. - Odchod smer Mochovce
10:30 - 13:00 hod. - Prehliadka Energolandu AE Mochovce / v rámci prehliadky majú študenti
zabezpečené občerstvenie.
13:15 hod. - Nástup študentov do autobusov
13:30 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
15:30 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaViktória Kútna, Sébastien Maxim Ivan, Michal Semko, Timotej Heglas, Alexandra Kadlicová, Nina Kadlicová, Liana Kanovská, Dominik Urbanec, Matúš Marek Čambal, Sebastián Pocisk, Nina Barlová, Paulína Bognárová, Christian Virág, Dominika Petrýdesová, Matúš Jonaštík, Juraj Čabrák, Petra Bujdošová, Matej Bujňák, Šimon Kováčik, Tomáš Dravecký, Sofia Kováčiková, Kristína Toporová, Katka Sládečková, Oliver Kocian, Veronika Petrýdesová, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Marek Boháč, Richard Abel, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Mia Lilly Ann Zemko, Rebecca Šipková, MAXIMILIAN GAZDÍK, Dorota Hajdin, David Václav, Dávid Štekláč, Kristína Mikulová, Ema Valenčíková, Filip Hideghéty, Eliška Vlkovičová, Marek Molnár, Branislav Kral, Matúš Buček, Karolína Spáčilová, Yousuf Shafout, Marián Longa, Martin Benko, Laura Čisáriková, Boris Gavalec, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Viktória Vavrová, Matúš Nosko, Michal Rezek, David Matus, Sofia Herková, Semen Lebedich, Karin Tóthová, Filip Ferenčák, Simona Stahlová, Taner Akbuluto, Ľubica Rosová, Tomáš Sladeček, Alexandra Nikodemová, Sarah Nikodemová, Michal Krajčík, Tereza Thüringerová, Barbora Nemcová, Jakub Valo, Marek Valo, Tomáš Ryljak
streda
08
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
6. prednáška – Prečo by sme mali spoznávať svet?
KtoDr. H. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Lekárska fakulta UK
Kedy08.08.2018 o 11:00 - 08.08.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
09
08:30 - 12:30
Exkurzia
Volkswagen Slovakia
Návšteva výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia
KtoVolkswagen Slovakia, a. s.
Kedy09.08.2018 o 08:30 - 09.08.2018 o 12:30 hod.
KdeVolkswagen Slovakia, závod Bratislava
AkoV rámci 120 minút majú študenti jedinečnú možnosť, v skratke vidieť a pochopiť proces produkcie. Prehliadka je tvorená kombináciou troch hál, v ktorých uvidia, v akých krokoch vzniká vozidlo
Koľko40 študentov/ vek minimálne 12 rokov
LogistikaV deň odchodu prihlásených študentov je potrebné aby sa študent preukázal pri nástupe do autobusu preukazom poistenca, potrebným na vstup do závodu. Študenti musia mať oblečené dlhé nohavice a pevnú obuv / pozri ďalej upozornenie

Upozornenie:
• Podmienkou je vek minimálne 12 rokov.
• Z bezpečnostných dôvodov je možné absolvovať prehliadku iba s pevnou uzavretou
obuvou. Nie je dovolená žiadna otvorená obuv – (flip-flop, sandále, crocs)!!!
• Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané krátke nohavice!!!
• Filmovanie a fotografovanie v celom areáli VW je prísne zakázané.
• Mobilné telefóny nie je dovolené vziať do haly, je potrebné ich odložiť do pripravených skriniek.
• V celom závode Volkswagen Slovakia je fajčenie zakázané.
• Návšteva závodu pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a drog je
• prísne zakázaná. Porušenie tohto pravidla bude viesť k právnemu úkonu.

9.8.2017
08:30 hod. – 08:45 hod. - zraz prihlásených študentov v Divadle Aréna,
- kontrola preukazov poistenca, oblečenia a obuvi
08:45 hod. - Nástup študentov do autobusu
09:00 hod. - Odchod smer Volkswagen Slovakia
9:30 – 11:30 – Návšteva výrobných hál závodu Volkswagen Slovakia
11:45 hod. - Nástup študentov do autobusu
12:00 hod. - Odchod smer Divadlo Aréna
12:30 hod. - Predpokladaný príchod do areálu Divadla Aréna
. skupinaViktória Kútna, Sébastien Maxim Ivan, Andrea Sokolová, Andrea Hrdlicová, Dávid Miklós, Michal Drábek, Monika Chomová, ADELA BOGNÁROVÁ, Gabriel Suchý, Matej Bujňák, Šimon Kováčik, Zuzana Jakabovicova, Viliam Kocian, Sara Obertová, Oliver Czanik, Jakub Klopštock, Tereza Czaniková, Alexander Lukianenko, Hana Bereníková, Richard Abel, Maximilián NIKOLAYEV, Hugo Holík, Mia Lilly Ann Zemko, Pavol Droba, Rebecca Šipková, David Václav, Marek Molnár, Branislav Kral, Matúš Buček, Michal Glončák, Pavol Šuška, Dušan Kocian, Veronika Makeľová, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Jakub Horečný, Simona Stahlová, Tereza Thüringerová, Tomáš Ryljak
piatok
10
09:00 - 13:15
Výlet
Danubiana Meulensteen Art Museum
Loďou za umením
KtoDanubiana Meulensteen Art Museum
Kedy10.08.2018 o 09:00 - 10.08.2018 o 13:15 hod.
KdeDanubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava - Čunovo
AkoMúzeum moderného umenia Danubiana v sebe skrýva zaujímavý príbeh. Ako Danubiana vznikla, prečo sa nachádza práve v Čunove, kto stojí za jej architektúrou a akých vážených hostí a umelcov už privítala, porozpráva riaditeľ a zakladateľ múzea Vincent Polakovič. Na polostrove umenia si študenti môžu pozrieť stálu zbierku slovenských aj medzinárodných umelcov a tiež výstav, ktoré sú súčasťou Letného art festivalu v Danubiane. Na výstave dánskej umeleckej dvojice Carl Henning Pedersen & Else Alfelt budete mať možnosť nahliadnuť do sveta dánskeho moderného umenia minulého storočia a tiež spoznáte tvorbu rakúskeho súčasného umelca Markusa Huemera. Predstavíme vám aj diela mladej slovenskej umelkyne Patrície Koyšovej a krásne ilustrácie slovenského autora Dušana Kállaya. Vonkajší park so sochami sa ukáže vo všetkých farbách a bude lákať na prechádzku po celom polostrove. Tešíme sa na vašu milú návštevu!


Koľko150 študentov
Logistika10. 8. 2018
9:00 - 9:15 hod. - zraz prihlásených študentov pri pontóne č. 34 (pri reštaurácií Au Cafe, Viedenská cesta),
9:15 - 9:30 hod. Nalodenie
9:30 - 10:15 hod. Plavba
10:15 - 10:30 hod. Vylodenie pri Danubiane
10:30 - 11:30 hod. Návšteva múzea
11:30 - 11:45 hod. Nalodenie
11:45 - 13:15 hod. Plavba
13:15 hod. - Vylodenie: pontón č. 34
. skupinaAlex Robert Petrovič, Max Albert Petrovič, Filip Gall, Kryštof Bohuš, Andrea Sokolová, Žofia Terézia Bohušová, Kristína Gallová, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Zuzka Stankovičova, Alexandra Kadlicová, Simona Švikruhová, Nina Kadlicová, Renáta Tomčíková, Liana Kanovská, Gaudia Kollarova, Zuzana Pavlová, Erik Nagy, Adam Sajkala, Michal Drábek, Milan Zelina, Olívia Samelová, Marco Malík, ADELA BOGNÁROVÁ, Lukáš Farkaš, Paulína Bognárová, Dominika Petrýdesová, Danielle Banacka, Paulína Žilincová, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Jana Pecníková, Daniela Zvarova, Marko Mészáros, Kristína Toporová, Samuel Šandor, Slávka Kováčiková, Katka Sládečková, Lucia Palkociová, Laura Orsovicsová, Veronika Petrýdesová, Oliver Czanik, Jakub Klopštock, Tereza Czaniková, Sarah Klopstock, Margaréta Melcherová, Maxim Melcher, Natálka Vaľová, Samuel Šimon, Ján Tajano, Jakub Mészároš, Nina Trnovská, Karin Veselá, Filip Eduard Tirpák, Diana Hoďová, Katarína Vtáková, Petra Mičíková, Tamarka Woloszyn, Timea Gertler, Richard Abel, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Monika Poláková, Pavol Droba, Matúš Kmeťo, Richard Závodský, Sofia Göpfertová, Jakub Voltmann, MAXIMILIAN GAZDÍK, Stanislav Lukáč, Dávid Štekláč, Maxim Oros, Cyril Obuch, Kristína Mikulová, Ema Valenčíková, Veronika Hoďovská, Lujza Bilíková, Marek Molnár, Katarína Ridillová, Karolína Spáčilová, Yousuf Shafout, Larissa Pišťánková, Sofia Hanusová, Viviana Hanusová, Martin Benko, Daniela Mária Šebeňová, Hana Tereza Šebeňová, Adam Ondrášek, Jakub Rebej, Peter Šuták, Andrej Čík, Salome Bočkayová, Michaela Jakubcová, Hugo Varga, Matúš Nosko, Alexej Surovcik, Michal Rezek, David Matus, Samuel Franko, Veronika Wolfová, Alexandra Barančíková, Karin Tóthová, Jakub Boledovič, Simona Gaia Galbiati, Davide Galbiati, Michal Hrnčiarik, Peter Kovács, Stanislav Both, Taner Akbuluto, Tomáš Sladeček, Alexandra Nikodemová, Sarah Nikodemová, Maxmilián Macháček, Jakub Ivanič, Michal Šimon Hradský, Rastislav Horvath, Simon Molnár, Kristina Gabrisova, Tatiana Jančová, Nina Sarah Pokorná, Simona Nagyova, Natália Miklovičová, Maximilián Hrbáň
pondelok
13
10:00 - 12:00
Workshop
Microsoft
IT workshop – Povolanie programátor - 1. skupina
KtoDATALAN & Microsoft
Kedy13.08.2018 o 10:00 - 13.08.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
14.08.2018 o 10:00 - 14.08.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeMicrosoft, Apollo Business Center II, Bratislava
AkoDnes je nevyhnutné ovládať aspoň jeden cudzí jazyk – väčšina z nás bez problémov spíkuje, sprechuje, gavarí či hablaruje. No koľkí ovládajú jazyk programovací?
V digitálnej ére práve jeho znalosť naberá na dôležitosti. Kým príde programovanie ako povinný predmet na slovenské školy, predstavia IT experti na workshope deťom najdôležitejšie programovacie jazyky aj výhody, ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života. Deti si programovanie aj samé vyskúšajú a uvidia výsledky programátorskej práce v praxi – a to vďaka nástroju MINECRAFT. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní a rozširovaní znalostí miliónov detí na celej planéte.
Koľko80 študentov / 40 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
1. skupinaDaniel Bučko, Tomáš Ščipák, Kryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Daniel Sebastian Panáček, Kristián Behún, Peter Tomčík, Samuel Vaško, William Gevorg Urban, Brian Turza, Jakub Barla, Nina Barlová, Christian Virág, Egon Móricz, Samuel Kováč, Matej Čopjan, Marek Dolny, Filip Ivanov, Michal Dolny, Nicolas Minarovský, Natálka Vaľová, Samuel Šimon, Jakub Kamas, Matúš Peciar, Stanislav Lukáč, Filip Hideghéty, Matej Rea, Marián Longa, Pavol Šuška, Lea Fischer, Tobias Runák, Viktória Vavrová, Jakub Horečný, Michal Krajčík, Maxmilián Macháček, Dominik Drábik, Daniel Drábik, Erik Deák
utorok
14
10:00 - 12:00
Workshop
Microsoft
IT workshop – Povolanie programátor - 2. skupina
KtoDATALAN & Microsoft
Kedy13.08.2018 o 10:00 - 13.08.2018 o 12:00 hod. (1. skupina)
14.08.2018 o 10:00 - 14.08.2018 o 12:00 hod. (2. skupina)
KdeMicrosoft, Apollo Business Center II, Bratislava
AkoDnes je nevyhnutné ovládať aspoň jeden cudzí jazyk – väčšina z nás bez problémov spíkuje, sprechuje, gavarí či hablaruje. No koľkí ovládajú jazyk programovací?
V digitálnej ére práve jeho znalosť naberá na dôležitosti. Kým príde programovanie ako povinný predmet na slovenské školy, predstavia IT experti na workshope deťom najdôležitejšie programovacie jazyky aj výhody, ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života. Deti si programovanie aj samé vyskúšajú a uvidia výsledky programátorskej práce v praxi – a to vďaka nástroju MINECRAFT. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní a rozširovaní znalostí miliónov detí na celej planéte.
Koľko80 študentov / 40 študentov v skupine
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
2. skupinaAndrea Sokolová, Andrej Bojczun, Zuzana Pavlová, Dávid Miklós, Daniel Jursa, Lucia Stephanie Ďurčeková, Michal Drábek, Sebastian Jakub Machel, Sabína Cveková, Šimon Kováčik, Tomáš Dravecký, Matúš Kordoš, Stela Kordošová, Viliam Kocian, Oliver Kocian, Adrián Bakó, Jakub Klopštock, Sarah Klopstock, Ján Tajano, Jakub Mészároš, Gabriela Ježíková, Hugo Holík, Matúš Kmeťo, Sofia Göpfertová, MAXIMILIAN GAZDÍK, Dorota Hajdin, Adela Marková, Branislav Kral, Matúš Buček, Katarína Biehunková, Michal Glončák, Dušan Kocian, Martin Benko, Eamonn Hoskins, Klara Hoskinsova, Eva Biehunková, Samuel Franko, Nikolai Burger, Stanislav Both, Peter Galo, Lenka Hagarová
streda
15
11:00 - 12:30
Prednáška
Divadlo Aréna
7. prednáška – Prečo je šport dobrou investíciou do života?
KtoDoc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK
Kedy15.08.2018 o 11:00 - 15.08.2018 o 12:30 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.
štvrtok
16
10:00 - 12:00
Workshop
SNG - Esterházyho palác
Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám
KtoSlovenská národná galéria
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 12:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 12:00 hod.
KdeSlovenská národná galéria - Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
AkoFigúra vždy v umení plnila dôležité miesto. My sa pozrieme na diela troch umelcov, ktorí s postavou experimentujú, každý svojim spôsobom. Ich rozkladanie, spájanie, skladanie a farebné manipulovanie bude pre nás inšpiráciou k vlastnej práci. Počas tvorivých aktivít vo výstave a výtvarného experimentovania prídeme aj na to, kde ich prístup môžeme využiť dnes.
Koľko80 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaFilip Gall, Kryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Anna Semková, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Maximilián Csimma, Zuzka Stankovičova, Gaudia Kollarova, Erik Nagy, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Marek Dolny, Michal Dolny, Katka Sládečková, Kristína Trnková, Alexander Lukianenko, Nina Madarászová, Teo Trávniček, Karin Veselá, Richard Abel, Paula Mičietová, Mia Holíková, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Dorota Hajdin, Hugo Varga, Alexej Surovcik, David Matus, Maxmilián Macháček, Samuel Leitl
štvrtok
16
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 13:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 13:00 hod.
20.08.2018 o 10:00 - 20.08.2018 o 13:00 hod.
21.08.2018 o 10:00 - 21.08.2018 o 13:00 hod.
KdeTanečné štúdio JUMBO, Škultétyho ul. (budova Istropolis-u) Bratislava
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaKristína Gallová, Liana Kanovská, Sabína Cveková, Matúš Kordoš, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Daniela Zvarova, Kristína Toporová, Slávka Kováčiková, Adrián Bakó, Gabriela Ježíková, Nina Trnovská, Katarína Vtáková, Katarína Ridillová, Larissa Pišťánková, Veronika Makeľová, Andrej Čík, Salome Bočkayová, Viktória Vavrová, Eva Biehunková, Marcel Chlpík, Michal Vojaček, Kristína Pastýrová, Alexander Hucko, Eliška Jelušová, Nina Sarah Pokorná, Samuel Leitl
piatok
17
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 13:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 13:00 hod.
20.08.2018 o 10:00 - 20.08.2018 o 13:00 hod.
21.08.2018 o 10:00 - 21.08.2018 o 13:00 hod.
KdeTanečné štúdio JUMBO, Škultétyho ul. (budova Istropolis-u) Bratislava
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaKristína Gallová, Liana Kanovská, Sabína Cveková, Matúš Kordoš, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Daniela Zvarova, Kristína Toporová, Slávka Kováčiková, Adrián Bakó, Gabriela Ježíková, Nina Trnovská, Katarína Vtáková, Katarína Ridillová, Larissa Pišťánková, Veronika Makeľová, Andrej Čík, Salome Bočkayová, Viktória Vavrová, Eva Biehunková, Marcel Chlpík, Michal Vojaček, Kristína Pastýrová, Alexander Hucko, Eliška Jelušová, Nina Sarah Pokorná, Samuel Leitl
piatok
17
10:00 - 12:00
Workshop
SNG - Esterházyho palác
Vzdelávacie programy k aktuálnym výstavám
KtoSlovenská národná galéria
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 12:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 12:00 hod.
KdeSlovenská národná galéria - Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
AkoFigúra vždy v umení plnila dôležité miesto. My sa pozrieme na diela troch umelcov, ktorí s postavou experimentujú, každý svojim spôsobom. Ich rozkladanie, spájanie, skladanie a farebné manipulovanie bude pre nás inšpiráciou k vlastnej práci. Počas tvorivých aktivít vo výstave a výtvarného experimentovania prídeme aj na to, kde ich prístup môžeme využiť dnes.
Koľko80 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaFilip Gall, Kryštof Bohuš, Žofia Terézia Bohušová, Anna Semková, Andrea Hrdlicová, Timotej Heglas, Maximilián Csimma, Zuzka Stankovičova, Gaudia Kollarova, Erik Nagy, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Šimon Kováčik, Sofia Kováčiková, Marek Dolny, Michal Dolny, Katka Sládečková, Kristína Trnková, Alexander Lukianenko, Nina Madarászová, Teo Trávniček, Karin Veselá, Richard Abel, Paula Mičietová, Mia Holíková, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Dorota Hajdin, Hugo Varga, Alexej Surovcik, David Matus, Maxmilián Macháček, Samuel Leitl
pondelok
20
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 13:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 13:00 hod.
20.08.2018 o 10:00 - 20.08.2018 o 13:00 hod.
21.08.2018 o 10:00 - 21.08.2018 o 13:00 hod.
KdeTanečné štúdio JUMBO, Škultétyho ul. (budova Istropolis-u) Bratislava
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaKristína Gallová, Liana Kanovská, Sabína Cveková, Matúš Kordoš, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Daniela Zvarova, Kristína Toporová, Slávka Kováčiková, Adrián Bakó, Gabriela Ježíková, Nina Trnovská, Katarína Vtáková, Katarína Ridillová, Larissa Pišťánková, Veronika Makeľová, Andrej Čík, Salome Bočkayová, Viktória Vavrová, Eva Biehunková, Marcel Chlpík, Michal Vojaček, Kristína Pastýrová, Alexander Hucko, Eliška Jelušová, Nina Sarah Pokorná, Samuel Leitl
pondelok
20
11:00 - 13:00
Koncert
Divadlo Aréna
Sláčikové nástroje - zvlášť, spolu, aj bez sláčika
KtoSlovenská filharmónia / Slovenský komorný orchester
Kedy20.08.2018 o 11:00 - 20.08.2018 o 13:00 hod.
KdeDivadlo Aréna, Viedenská cesta 10, Bratislava
AkoPredstavenie a porovnanie jednotlivých sláčikových nástrojov v sólových ukážkach, ale aj spoločne v skladbách pre komorný orchester. Hrať na sláčikovom nástroji sa ale dá aj bez sláčika...
Koľko260 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím koncertu v mieste konania.
. skupinaSébastien Maxim Ivan, Andrea Sokolová, Anna Semková, Timotej Heglas, Maximilián Csimma, Zuzka Stankovičova, Daniel Jursa, Adam Sajkala, Michal Drábek, Sebastian Jakub Machel, Matúš Marek Čambal, Olívia Samelová, Matej Bujňák, Sofia Kováčiková, Stela Kordošová, Samuel Šandor, Marek Dolny, Michal Dolny, Katka Sládečková, Lucia Palkociová, Kristína Trnková, Stellka Pavlusova, Alexander Lukianenko, Natálka Vaľová, Teo Trávniček, Karin Veselá, Filip Eduard Tirpák, Ela Kvasnicová, Veronika Hoďovská, Katarína Biehunková, Laura Pospíšilová, Lukáš Solčán, Sebastian Kráľovič, Eamonn Hoskins, Anna Vallova, David Matus, Sofia Herková, Stanislav Both, Michal Šimon Hradský, Rastislav Horvath, Filip Bochnička, Maximilián Hrbáň
utorok
21
09:15 - 12:15
Iné
Národná rada Slovenskej republiky
Návšteva NR SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej sále
KtoKancelária Národnej rady SR
Kedy21.08.2018 o 09:15 - 21.08.2018 o 12:15 hod.
KdeNárodná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1,
AkoPrehliadka Národnej rady SR a parlamentná hodina otázok v rokovacej
sále. Študenti sa na prehliadke dozvedia zaujímavosti a históriu zákonodarnej
inštitúcie. Po prehliadke zasadnú do poslaneckých lavíc a budú
klásť otázky predstaviteľom vlády a parlamentu.

Koľko150 študentov
Logistikazraz prihlásených študentov v uvedený deň o 09:15 hod. v mieste konania
9:30 hod. – 11:00 hod. - Sprievodný program NR SR
11:00 hod. – 12:00 hod. - Hodina otázok s predstaviteľmi NR SR a členmi vlády v rokovacej sále
. skupinaAlex Robert Petrovič, Alexandra Halagačková, Sébastien Maxim Ivan, Max Albert Petrovič, Vanesa Halagačková, Andrea Sokolová, Júlia Marková, Anna Semková, Michal Semko, Andrea Hrdlicová, Zuzka Stankovičova, Kristián Behún, Natália Fričová, Simona Švikruhová, Andrej Bojczun, Emma Bognárová, Andrea Bírová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová, Daniel Jursa, Brian Turza, Adam Sajkala, Lucia Stephanie Ďurčeková, Michal Drábek, Matúš Marek Čambal, Michaela Biskupičová, Lukáš Farkaš, Samuel Kováč, Nina Sýkorová, Danielle Banacka, Paulína Žilincová, Emília Čabráková, Matej Bujňák, Sofia Kováčiková, Karolína Toporová, Kristína Toporová, Samuel Šandor, Hana Chrappová, Marek Dolny, Filip Ivanov, Juraj Jakabovic, Zuzana Jakabovicova, Attila Dérer, Kristína Trnková, Laura Orsovicsová, Stellka Pavlusova, Alexander Lukianenko, Nina Madarászová, Natálka Vaľová, Ján Tajano, Jakub Puskajler, Natália Ježíková, Nina Trnovská, Karin Veselá, Filip Eduard Tirpák, Petra Mičíková, Richard Abel, Paula Mičietová, Maximilián NIKOLAYEV, Mia Holíková, Mikuláš Kvasnica, Ela Kvasnicová, Bronislava Chrenková, Matúš Kmeťo, Jakub Voltmann, Sofia Ďurkova, MAXIMILIAN GAZDÍK, Michal Hledík, Maxim Oros, Martin Hrehorovský, Laura Hideghéty, Filip Hideghéty, Matúš Buček, Ján Kuchárik, Zuzana Kucháriková, Katarína Ridillová, Karolína Spáčilová, Katarína Biehunková, Yousuf Shafout, Laura Pospíšilová, Lukáš Solčán, Sebastian Kráľovič, Viviana Hanusová, Daniela Mária Šebeňová, Hana Tereza Šebeňová, Laura Čisáriková, Izabela Mária Hašková, Dárius Peter Haško, Peter Šuták, Andrej Čík, Tobias Runák, Jakub Horečný, Anna Vallova, Michal Rezek, David Matus, Veronika Wolfová, Alexandra Barančíková, Nina Ivaničová, Nikolai Burger, Karin Tóthová, Max Habdák, Barbora Bednárová, Ľubica Rosová, Alexandra Nikodemová, Sarah Nikodemová, Michal Krajčík, Kristína Pastýrová, Jakub Ivanič, Peter Galo, Michal Šimon Hradský, Rastislav Horvath, Lenka Hagarová, Simon Molnár, Alexander Hucko, Tatiana Jančová, Eliška Jelušová, Petra Gážiová, Filip Bochnička, Samuel Leitl, Dominik Drábik, Daniel Drábik, Erik Deák, Natália Miklovičová, Maximilián Hrbáň
utorok
21
10:00 - 13:00
Workshop
Tanečné štúdio JUMBO
Street Dance Workshop
KtoMiňo Kereš, choreograf a producent
Kedy16.08.2018 o 10:00 - 16.08.2018 o 13:00 hod.
17.08.2018 o 10:00 - 17.08.2018 o 13:00 hod.
20.08.2018 o 10:00 - 20.08.2018 o 13:00 hod.
21.08.2018 o 10:00 - 21.08.2018 o 13:00 hod.
KdeTanečné štúdio JUMBO, Škultétyho ul. (budova Istropolis-u) Bratislava
AkoTanečný workshop pre študentov Detskej Univerzity Komenského pod vedením Miňa Kereša a tanečníkov (lektorov) Jumbo Dance Studia. Workshop je určený ako pre začiatočníkov, tak aj pre skúsenejších tanečníkov. Okrem tanečných lekcií streetového tanca bude súčasťou workshopu nácvik špeciálnej choreografie s ktorou najšikovnejší študenti DUK vystúpia na slávnostnej promócii študentov DUK.
Koľko30 študentov
LogistikaZraz prihlásených študentov v uvedené dni je 15 minút pred začatím workshopu v mieste konania.
. skupinaKristína Gallová, Liana Kanovská, Sabína Cveková, Matúš Kordoš, Zuzana Bellušová, Karolína Toporová, Daniela Zvarova, Kristína Toporová, Slávka Kováčiková, Adrián Bakó, Gabriela Ježíková, Nina Trnovská, Katarína Vtáková, Katarína Ridillová, Larissa Pišťánková, Veronika Makeľová, Andrej Čík, Salome Bočkayová, Viktória Vavrová, Eva Biehunková, Marcel Chlpík, Michal Vojaček, Kristína Pastýrová, Alexander Hucko, Eliška Jelušová, Nina Sarah Pokorná, Samuel Leitl
streda
22
11:00 - 13:30
Prednáška
Aula UK
8. prednáška – Prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom?
KtoDr. Vasilios Stavros, University of Warwick (Veľká Británia)
Čo8. Prednáška spojená so slávnostnou promóciou
Kedy22.08.2018 o 11:00 - 22.08.2018 o 13:30 hod.
KdeUniverzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
AkoŠtudent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktoré prednášky plánuje prísť. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

1. krok: pred prednáškou, najneskôr 3 dni pred jej začiatkom
Študent denného štúdia bude mať možnosť zvoliť si, na ktorú prednášku plánuje prísť. Musí tak urobiť najneskôr 3 dni pred jej začiatkom. Kliknutím na modré tlačidlo „VYBRAŤ“ potvrdí plánovanú účasť na prednáške a tlačidlo zmení farbu na zelenú s textom „VYBRATÉ“. V prípade odhlásenia klikne na zelené tlačidlo „VYBRATÉ“ a tlačidlo sa zmení na modrú farbu s textom „VYBRAŤ“. Študent sa môže z prednášky odhlásiť najneskôr 1 hodinu pred jej začiatkom prostredníctvom užívateľského konta.

2. krok: v mieste konania prednášky
Pred príchodom na každú prednášku je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK, čím potvrdí účasť na prednáške, ktorú si vopred označil v užívateľskom konte. V prípade, že by si nezapísal svoju účasť u asistentov DUK alebo po zapísaní účasti svojvoľne opustil priestory Divadla Aréna/Auly UK a prednášky sa nezúčastnil, nebude mať zarátanú účasť na prednáške, čo je rozhodujúce na získanie diplomu.

Dôležité upozornenie: Je nevyhnutné, aby každý študent zrealizoval oba kroky tak ako je uvedené vyššie. Po skončení každej prednášky Admin DUK potvrdí alebo vyvráti účasť študenta na prednáške v jeho užívateľskom konte a študent získa prehľad o jeho evidovanej dochádzke na jednotlivých prednáškach.

Prečo si musí dať každý študent v indexe podpísať prednášku od prednášajúceho?
Podpis v indexe študenta denného štúdia slúži ako potvrdenie o účasti študenta na prednáške.

Ako dlho trvá prednáška?
Prednáška trvá 40 – 50 minút. Následne majú študenti k dispozícii cca 10 minút na otázky. Na záver prednášajúci profesor podpisuje indexy, čo môže trvať 20-30 minút.

Ako dlho trvá promócia?
Po poslednej prednáške je krátka prestávka, počas ktorej študenti dostanú krátku inštruktáž odovzdávania diplomov. Potom nasleduje slávnostná promócia, ktorá trvá 60 – 90 minút. Počas promócie si každý študent osobne preberá diplom.

Čo ak sa nemôže študent z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť promócie?
Študenti, ktorí sa nemôžu zúčastniť slávnostnej promócie a spĺňajú podmienky na obdŕžanie diplomu, to musia oznámiť produkcii emailom najneskôr 3 dni pred promóciou. Následne zabezpečíme, aby počas slávnostného aktu nebolo čítané meno neprítomného študenta. Diplom si bude môcť študent vyzdvihnúť v Divadle Aréna alebo na požiadanie emailom mu bude zaslaný poštou.
LogistikaNa prednášku je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu najneskôr 15 minút pred začatím prednášky.
Študent má oblečené tričko a šiltovku s logom Detskej Univerzity Komenského, ktoré nosí počas celého štúdia na DUK.
Hymnu DUK študent ovláda naspamäť a spieva pred začiatkom a po skončení každej prednášky.
Je potrebné, aby sa študent preukázal indexom u asistentov DUK vo vstupných priestoroch Divadla Aréna/Auly UK.

V programe nie sú zaradené žiadne udalosti


Partneri Detskej Univerzity Komenského