Forma štúdia

Chceš absolvovať Detskú univerzitu osobne, alebo prostredníctvom online kurzu?

Spĺňaš vek pre prihlásenie do DUK?

Ak nie, bohužiaľ sa do DUK nemôžeš prihlásiť :(

Podmienkou štúdia na DUK je vek od 9 do 14 rokov (v čase od 1. júla do 31. augusta, musí mať študent ONLINE ŠTÚDIA dovŕšený vek 9 rokov, avšak menej ako 15 rokov)

Osobné údaje študenta

Musíme predsa o tebe niečo vedieť :)

Trvalé bydlisko študenta

Aj táto informácia by sa nám hodila...

Znalosti jazyka

Vyberte ktoré jazyky ovládate a ich úroveň

Pridať jazyk

Rodič študenta / zákonný zástupca

Údaje sú potrebné, aby sme mohli kontaktovať zákonného zástupcu v prípade potreby

Doplňujúce informácie

Tu môžete uviesť zdravotne obmedzenia študenta, prípadne iné doplňujúce informácie o študentovi o ktorých by ste nás chceli informovať.

Potvrdenie

Potrebujeme tvoj súhlas

    Odoslať záväznú prihlášku

    Partneri Detskej Univerzity Komenského